Vil du skrive for Islamblogg?

Nå har du mulighet til å skrive for Islamblogg.com, det kan være hva som helst innen for de kategoriene jeg har listet opp til høyre. Har du noe annet enn det send det gjerne, Islam er veldig stort tema. Det er ingen krav til hva du skriver bare det er noe du vil dele med andre og meg så har du mulighet til å få det på Islam Blogg. Ta kontakt og send artikler eller om det er noe du lurer på.