Vi blir noe helt annet når vi kjører bil

Jeg har erfart at vi blir hissige og ikke seg selv når vi er i trafikken. Vi blir sinte for at en annen klarte å gjøre noe feil i trafikken og ev. begynner å banne til den personen. Men når vi gjør noe feil selv og bilen bak reagerer på samme måte, da blir vi igjen hissige. Mine kjære lesere, dette her er også en test, ha kontroll over deg selv hele tiden og ikke la shaitan (satan) ta over deg.