Tvangekteskap: Islam eller kultur?

Profet Mohammad s.a.w.s. har vært i mot tvangsekteskap siden 1400 år og mer.

En ung pike kom løpende til profeten og sa:
Min far sier at jeg skal gifte meg med den mannen, er det ikke skrekkelig!
Du bør lytte til ham, sa profeten.
Jeg godtar det ikke! svarte piken.
Profeten sa: Gift deg ikke med mannen, om du ikke selv vil!
Piken svarte: Jeg vil! Men far har ikke rett til å si det

Bukhari og Muslim boksamlingene er historie fra profeten Muhammed(saws) sine
ord og avgjørelser som muslimer er pliktige til å følge. Denne plikten til å
følge profetens ord kommer tydelig frem i koranen:

“Det sømmer seg ikke for en troende mann eller kvinne, når Gud og Hans
sendebud har truffet avgjørelse i en sak, å ha fritt valg i denne sak. Den
som ikke adlyder Gud og Hans sendebud, er klart på vidvanke.”(Koranen,
33:36)

“Si: «Adlyd Gud, og adlyd Sendebudet!»”(Koranen, 24:54)

Fra Sahih Bukhari:
Volum 9, Bok 86, nummer 98:
“……….En jomfru skal ikke giftes bort før hun har blitt spurt om hun
samtykker……”

Volum 9, Bok 86, Nummer 99:
“………Khansa’ bint Khidam ble gitt bort i ekteskap av sin far mot hennes
vilje, Profeten (pbuh) annullerte det ekteskapet…..”

Volum 9, Bok 86, Nummer 100:
“………En kvinnelig slave skal ikke gis i ekteskap før hun har blitt
konsultert og en jomfru skal ikke gis i ekteskap før hun har gitt sitt
samtykke…………..”

Volum 9, Bok 86, Nummer 101:
“………Det er av største viktighet å ha en jomfrus samtykke for
ekteskap………..”

Volume 9, Book 85, Number 79:
“……….Skal kvinner bli spurt etter deres samtykke til ekteskap? Han
(Profeten, pbuh) svarte ja…..”

Fra Sahih Muslim:
Bok 008, Nummer 3303:

“……….En kvinne uten en mann (eller skilt eller enke) skal ikke giftes
før hun har blitt konsultert, og en jomfru skal ikke giftes før hun har git
sitt samtykke…….”

Bok 008, Nummer 3305:
“………..Jeg spurte Profeten (pbuh) om en jomfru, hvis ekteskap er
godkjent av hennes foresatte, om det er nødvendig å konsultere henne eller
ikke. Han svarte: Ja, hun må konsulteres.

Bok 008, Nummer 3306: (3307 og 3308 har samme tekst som denne bare med andre
fortellere)
“………….En kvinne uten ektemann har mer rett over seg selv enn hennes
foresatte, og en jomfrus samtykke må gis, og hennes stillhet betyr
samtykke…………….”

@www.imam.no/forum