Tro (iman) og de fem veggene

La oss tenke oss en slott som har fem vegger for beskyttelse. Den veggen som er nærmest slottet kan vi si er laget av gull, fjerde av sølv, tredje av metall, den andre av asfalt og den aller første er av murstein. Så lenge man passer Quwut-ul-Islam Mosquepå at fienden ikke ødelegger den første veggen, altså den av murstein, kan vi være sikker på at de andre heller ikke blir ødelagt. Men hvis vi ikke en gang greier å passe på den første veggen, er det ingen tvil om at de andre veggene også vil bli ødelagt.

Når vi da sammenligner dette med tro (iman) kan vi si at også troen vår har fem vegger: visshet (ha tro på kun en Gud), oppriktighet (hjertelighet), utføre det obligatoriske (fardh), deretter utføre det anbefalte (sunnah), og den siste veggen: oppførsel (aadab). Så lenge en passer godt på den første veggen, altså i denne sammenheng oppførsel, vil ikke shaytan greie å ødelegge den. Men hvis en derimot ikke har en god oppførsel, vil shaytan lett ødelegge den andre veggen, altså det som er anbefalt, deretter den obligatoriske, så hjerteligheten og til slutt også, visshet.

Kjære lesere, vi er klar over at det finnes shaytan, men fortsatt går vi med på den gale  veien  han måtte fører oss til, selv om vi er klar over at det er galt. En av faktorene som påvirker oss til å gå den gale veien, er motivasjonen. Motivasjon som vi får gjennom dagens miljø, det har dessverre oppstått masse rundt om kring oss som vi vet er galt, men når vi ser at flere rundt oss gjør en gal handling, får vi  den tilsvarende motivasjonen til å utføre den samme handlingen. Vi trenger derfor å holde oss sammen og tørre å gå på den rette veien, og ikke la oss bli påvirket av shaytan. Om vi blir påvirket  vil den siste veggen, av murstein, bli ødelagt. Dermed vil også de andre fire veggene ha lett får å falle sammen. Den siste veggen vil bli enda sterkere om vi sammen jobber for å opprettholde den. Hvis en av oss faller ut vil shaytan innta hans plass, og vedkommende vil ha det lett for å falle ut av Deen. Så la oss holde oss sammen, og passe på de fem veggene våre.

One thought on “Tro (iman) og de fem veggene”

Det er stengt for kommentarer.