Tre viktige ingredienser for en som søker kunnskap

quran

En troende bør alltid streve for følgende tre ting:

1. ‘Ilm (relevant kunnskap)

2. A’mal (praktisere kunnskap)

3. Ikhlas (praktisere med oppriktighet)

En troende bør alltid gjøre dua for følgende tre ting:

1. Tawfiq (at Allah åpner veien for
kunnskapssøking, praktisering av kunnskap, og
oppriktighet i ens praktisering)

2. Istiqamat (at man har regelmessighet i ens
kunnskapssøking, praktisering av kunnskap, og
oppriktighet i ens praktisering)

3. Kobooliat (at kunnskapssøking, praktisering
av kunnskap, og oppriktighet i ens praktisering
blir akseptert av Allah)

Disse punkter bør være hovedmålet for enhver troende muslim, som ønsker å nærmere Allah, den Allmektige, og som ønsker å følge sunnah (Profeten Muhammad sallallahu ‘alahi wa sallam eksempel & levemåte) til punkt og prikke. InshaAllah med tiden vil enhver handling i praksis bli i henhold til sunnah & shariah.