Tre type faster

Det finnes tre type faster, ordinær, spesiell og ekstra spesiell. Se forklaring under på de tre type fastene.

Ordinær faste betyr at en holder seg unna mat, drikke og seksuell tilfredshet.

Spesiell faste betyr at en holder sine ører, øyner, tunge, føtter og hender unna synder.

Ekstra spesiell betyr at en faster fra hjerte og hjerne. Ikke tillate det å tenke på noe annet enn Allah og livet heretter. Denne type fasten brytes ved å ha andre ting utenom Allah og livet heretter i hjerte.

Av Imam Al-Ghazali, via