Tre betingelser ved tilgivelse (istighfar)

Hadith er en flott samling av praktiske eksemplarer av Profeten (fred være med han), uten hadith-bøkene ville vi ikke kommet i det stadiet vi er i dag og hadde ikke klart å praktisere religionen på det fulleste.Let’s raise our hands and make Du’a like the Prophet thought us

SubhanAllah, Allhamdullilah.

I en hadith sier Profeten Mohammed (fred være med han) at en som utfører ublu tilgivelse (istighfar), Allah vil finne veien ut for han.

Det er tre betingelser ved tilgivelse (istighfar):

  1. kom deg bort og slutt med synden med eneste gang.
  2. ha en anger for å ha utført synden.
  3. ha en fast og sann intensjon om å ikke gjenta synden.

Hvis shaytan hvisker i ørene dine at du vil gjenta den synden, så husk at å ha en fast og sann intensjon for å vedta fromhet er tilstrekkelig for aksept av omvendelse. Hvis en har intensjon om å ikke bryte ens intensjon, så er den intensjonen akseptert av Allah. Når en skal be om tilgivelse så bør en ha full tro på Allah og si “Allah, jeg har tro på Deg og vil ikke gjenta den synden igjen”. Hvis en uansett gjentar synden igjen, så igjen be om tilgivelse igjen. Allah er barmhjertig, han vil tilgi. Hvor kan vi ellers gå hvis vi legger Allah til side(?).

(Jeg synes teksten nedenfor er (vil være) mye bedre hvis jeg ikke oversetter den) 🙂

Khwaja Azizul Hasan Majzub (Rahimahullah) says,

If you cannot floor the wrestler of the nafs,

then do not leave your hands and feet loose.

You have to fight him for your whole life,

sometimes he succeeds and sometimes you succeed.

Whoever is unsuccessful throughout his life,

maintain this relationship of love,

if it breaks a hundred times, then join it a hundred times.

Ah! You did not discard sin but you discarded Allah. Where is there any refuge after breaking off relations with Allah? Is there another God?

If you do not ask except the pious ones,

where will your sinful servant go to?

Friends, the Allah of the sinners and the pious ones is the same. Where are we going to go leaving Allah? There is no refuge. It is highly essential to repent and seek forgiveness. Shaytan puts embarrassment into one at such an occasion. He asks you how can you repent when you commit the same crime every day. He tells you that this is a shame. What is shame in reality?