Tilstanden til den som elsker Allah i denne verden

Vi veksler på dagene (det gode og det mindre gode) blant folk. [Koranen].DSC_0183

Slik som tidevann i havet er i forandring er også livet i forandring. Til tider er livet stormfull, til tider er livet fredelig. Til tider vises alt seg til å være frodig, til andre tider viser alt seg til å være trist. Til tider føler man at man er veldig nær sin Herre, til andre tider føler han seg veldig fjernt. Til tider er det livsglede, til andre tider er det sorgfullt. Til tider er det sykdom, til andre tider er det god helse. Et menneskes tilstand er aldri det samme.

Ro og klarhet er vanskelig i arbeid med skjebne,
endringer er det eneste stabiliteten i tid.
– Allamah Iqbal [Poet og filosof fra det Britiske India].

Tilstanden til den som elsker [ashiq] Allah [سبحانه وتعالى] er påvirket av livets tilstander. Derfor, til tider er han glad og til andre tider er han lei seg. Til tider er han veldig nær hans Herre og til andre tider er han fjernt. Uansett tilstanden, er en ashiq alltid fornøyd og tilfreds med hans Elskede [سبحانه وتعالى].