Tilgi alle sammen

Vi mennesker er laget for å gjøre feil og etterpå be om tilgivelse fra Allah. Ved å spørre Allah om tilgivelse og tilgi alle andre mennesker kan vi ha det enklere med oss selv. Vi bruker alt for mye energi på å tenke at det er noen som har gjort noe galt med oss, sagt deg stygge ord, skadet deg mentalt eller fysisk. Hvis vi tilgir hverandre og spør om tilgivelse fra Allah kommer vi lenger i livet ved å ha mindre å tenke på. Det er en hadith som sier følgende:

Profeten Mohammed (fred være med han) sa: “Hvis dere ikke kunne utføre synder (feil) så ville Allah ha fjernet oss og skapt en ny gruppe med folk som skulle synde og deretter spørre Allah om tilgivelse og så vil Allah tilgi dem. (Sahih Muslim Vol 4 nr 6522).

Det er viktig å forstå denne hadithen betyr ikke at man er oppfordret til å synde, men at man vil synde og gjøre feil, men det Allah liker er at man spør om tilgivelse.

Også en hadith som sier noenlunde der en person ble lovet paradiset. Profeten (fred være med han) satt i en gruppe med sahaba (følgesvenner) (radhi Allah anho) i moskeen og sa “En man vill entre moskeen nå som er en av de som vil være i Paraidset”. En Sahabi (følgesvenn) kom i moskeen. Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘aas (radhi Allah anho) ville finne ut hva som var så spesiell med denne mannen som ble lovet paradiset. Han laget en unnskyldning om at han ikke kun bo hjemme (av en eller annen grunn) og spurte om å få sove hos han i tre dager. Han fikk lov til det. Abdullah la merke til denne mannen som ble lovet paradiset at han ikke gjorde noe spesiell annet enn det ordinære. Han fastet ikke hele tiden, han sov og ba ikke natt bønnen (tahjjud) osv. Tre dager etter fortalte Abdullah han sannheten om at han bare ville finne ut hvorfor han ble lovet paradiset og derfor han overnattet hos han. Mannen sa ikke noe først, men rett før Abdullah var på vei ut så sa han “Hver natt, før jeg går til søvn tilgir jeg alle som har gjort noe som helst galt mot meg, jeg fjerner all fornemmelse mot alle fra hjerte mitt”.

Her ser vi at bare tilgivelse kan få deg i paradiset. Så hvorfor skal vi bruke så mye energi på å være sure på andre mennesker. Vi er tross alt mennesker, vi selv gjør feil og hvis noen andre gjør feil så blir vi sur og vil ta hevn på alle måter det er mulig. Hvis vi kunne tilgi hverandre slik som denne Sahabi (radhi Allah anho) gjorde hadde vi følt det mye bedre i hjertet vårt og vi kunne leve våre dager enda enklere med å tenke på at det er ingen du har noe i mot. Å tilgi en er som å slippe en slave fri og tenk at denne slaven var deg?

La oss tilgi hverandre og leve et gledelig liv!

3 thoughts on “Tilgi alle sammen”

Det er stengt for kommentarer.