Taqwa av Allah i Ramadan

Taqwa: Når vi faster og er helt alene i huset. Så kommer vi ikke til å spise eller drikke noe selv om ingen ser oss. Vi vet at Allah ser oss. Vi har så høyt tro nå at vi ikke bryter fasten. Dette kalles for taqwa.

Tenk om vi hadde denne tanken/taqwa hele tiden, da ville vi ikke ha syndet så mye.

Den som har taqwa. Allah vil gi ham Sine gaver fra et hold han ikke regner med.

Engelsk:
Whoever has taqwa of Allah, He will give him a way out and provide for him from where he does not expect.”
 (65:2-3)