Hva er tegnene på Dajjal og hvordan kan vi beskytte oss mot denne fitna

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
Vi har skapt alt som på jorden er som pryd for den, og for å sette menneskene på prøve, hvem som handler best av dem.

Et av tegnene på dajjals fitna (prøvelsene av dajjal) vil være at menneskets oppmerksomhet vil bli rettet mot dette livets goder, fremfor livet etter døden. Menneskene vil gå etter materialismen fremfor å gå etter gode gjerninger. Dette er et kjennetegn på dajjals fitna. Folk vil bli opptatt av dette livet, fremfor det kommende livet. Hvert eneste menneske som vi ser i dag er opptatt av dette livet, hjertet er fylt med kjærlighet for dette livet. Deres oppmerksomhet er rettet mot dette livet, og ikke mot deres hjerter og deres indre.

Hvis vår oppmerksomhet blir på våre gode gjerninger, på vårt indre, på vårt hjerte, kun da vil vi klare å beskytte oss mot fitna av dajjal. Men, hvis våre dager og våre netter, vår ungdom og vår alderdom, er hele tiden i bekymringen på hvordan vi kan tjene mest mulig og eie mest mulig, da blir vi fanget i dajjals fitna. Det handler for oss ikke bare å gjøre gode gjerninger, men å bli et ordentlig menneske, et menneske som har forlatt innvendige og utvendige synder, et menneske som har gjort sin tazkiyatul nafs. Det er hva alt handler om. Utvikle god oppførsel (akhlaq) og karakter (adab) i oss selv. Ikke lyve, ikke banne, ikke såre andre, ikke bedra, ikke baksnakke, være rettferdig, hjelpe andre, ikke være arrogant og hovmod. Ta ut kjærligheten av dunya fra våres hjerter og fylle det hjertet med kjærlighet for Allah subhanahu wa ta’la og Rasulullah sallallahu alahi wa sallam.

Den personen som kun kommer til å være opptatt av dette livet, den personen kan aldri klare å beskytte seg mot dajjals fitna. Det er ikke uten grunn surah kahf er beskyttelse mot fitna av dajjal fordi i den surah vi får ledetråder, tegn og hinter på hva, hvem, og hvorfor. Den surah har en link med den tiden vi lever i nå. Den surah har en link med dajjals fitna og hvordan vi kan beskytte oss mot den. Allah subhanahu wa ta’ala har fortalt oss alt som vi trenger å vite i denne surah, om hvordan vi kan beskytte oss mot fitna av dajjal slik at vi kan forstå hva denne fitna går ut på.

De personer som er dypt fanget i dajjals fitna, de har ikke ro i sine liv, livene deres er fylt med problemer og bekymringer, dette er tegn på at disse personene er fanget i dajjals fitna. Og, de personer, uavhengig av miljø og omstendigheter har fylt livet sitt med ‘ilm og dhikr, taqwa og sunnah, slike personer lever et fredfullt liv til tross for all kaoset som er rundt dem. Alle problemer og bekymringer som vi ser i verden i dag, disse er relatert til dajjals fitna.

Kriteriet for å beskytte seg selv mot fitna av dajjal er kamil itteba e shariat o sunnat. Å følge sunnah (sedvanen til Rasulullah sallallahu alahi wa salam) og shariah (Allahs lover og regler) fullstendig. Komplett. Allah subhanahu wa ta’ala vet om våre intensjoner. Allah subhanahu wa ta’ala vet, om vår største bekymring er å tjene mest mulig penger, eller om vår største bekymring er å få mest mulig taqwah. Hva bekymrer oss mest, Allah subhanahu wa ta’ala vet det. All ondskapen vi ser rundt oss i dag er pga dajjals fitna De rike, blir rikere, og de fattige blir fattigere. Fitna av dajjal er ikke noe shaytani, jinn og spøkelse, en som har 7 armer, med to horn, lange negler og plutselig tar deg. Fitna dajjal er et system, en levemåte, en tankegang, pr i dag er hele verden fanget i denne fitna.

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا Og for å advare dem, som sier: «Allah har lagt seg til barn.» مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ De har ingen kunnskap om dette, heller ikke deres fedre. كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًاEn svær ting er det som kommer fra deres munn, de taler intet annet enn løgn! En fitna som startet fra de folk som tok doktrinen av at Allah har en sønn, og fra disse nasjonene denne fitna sprer seg over hele verden, og verre og verre vil det bli. Helt til kaoset har nådd sin klimaks, det er da dajjal personlig vil dukke opp. Vi har yaqeen (sikkerhet) på det vi ser, men vi har ikke yaqeen på al-ghaib, det usette. Vi har øynene våre på asbaab (midlene) og på makhlooq (skapningene), våre øyne er ikke på Allah subhanahu wa ta’ala som al-khaliq (skaperen). Vi er opptatt av denne verden, vi er ikke opptatt av gode gjerninger (a’male saleeh), alt dette er fitna av dajjal.

. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا Men se, en gang vil Vi gjøre alt som på den er til øde ørken. Kjærlighet for dunya fører til at man blir fanget i dajjals fitna, men hvis vi begynner å fokusere mer på våres hjerter, gjennom gode gjerninger( a’males aleeh), forlate synder, unngå synder, adoptere taqwa, følge sunnah, dhikr-e-kaseer, resitere daglig quran, salawat, istghfar, være i et godt selskap (kunu ma’as-sadiqeen), gjøre khidmat av deen, studere deen, forstå deen, få følelsene av deen, det er kun da vil kan klare å beskytte oss mot fitna av dajjal.

I dag kan vi ikke si det mer klart og tydelig enn som følger: Den som ønsker å beskytte seg mot fitna av dajjal må redde seg selv og sine barn fra hver eneste levemåte, levestil og livsstil som den moderne vesten kommer med. Og, gjøre seg selv og sine barn i ifølge sunnah (levemåten og sedvanen), til Sayyidina Rasulullah sallallahu ‘alahi wa sallam. Det er dette som trengs fra vår side, hvis vi ønsker å ha noe som helst håp om beskyttelse mot fitna av dajjal. Mer klarere enn dette kan det ikke utrykkes.

I dag bør vi alle gjøre en sterk niyya, ‘O Allah, jeg er lei av å leve et syndefullt liv, jeg er lei av å leve et hyklers liv, jeg er lei av å leve et dobbelt liv, O Allah, jeg vil, jeg virkelig vil forlate alle synder som jeg gjør, alle innvendige og alle utvendige synder som jeg gjør, O Allah aksepter denne intensjonen fra meg i dag, Insha’Allah hvis vi gjør en slik intensjon vi vil klare å beskytte oss mot dajjals fitna, Ameen.

Utdrag fra Tafsir av Surah Kahf og Fitna av Dajjal av Shaykh Khalil-ur-Rahman Sajjad Nomani (db).