Slutt å syte i en uke

Profeten (saaw) sa: Skal jeg fortelle dere hva som løfter status hos Allah? De sa: jo Allahs sendebud. Han sa: Å tilgi dem som begår urett mot deg, gi til dem som ikke gir til deg og holde kontakt med dem som har brutt med deg.
(At-tabarani) islam.no

Jeg hører ofte mye syting (klaging) av miljøet rundt, de syter og syter. Hvis jeg tenker meg grundig så hadde de klart det veldig fint uten å syte også. De syter uten grunn og bruker unødvendig energi på det. Hvis de hadde tenkt tre ganger før de skal si noe kunne resultatet av det som kommer ut av deres munn bli noe helt annet, kanskje positivt eller negativt men bare de ikke syter.

Skjer dette bare med dem eller meg også? Jeg har lagt merke til at jeg ikke syter så mye lenger, jeg bare godtar slik det er. Det var mye verre før jeg ble religiøs muslim, men jeg har lagt merke til at jeg noen ganger syter fortsatt og det er veldig sjelden. Nå tar jeg utfordringen og skal ikke syte på en uke (syv dager). Jeg vet at jeg klarer dette (InshAllah). Men jeg vil legge merke til det.

Hva har dette med Islam å gjøre, liksom?

Jeg mener at jeg vil få mer kontroll over religionen min hvis jeg får det positive resultatet jeg har nevnt nedenfor. Noen ganger kan det hende jeg setter spørsmålstegn ved noe om Islam, vel, de virkelige troende spør ikke spørsmål, de godtar det slik Allah har sagt, fordi de vet at det Allah har sagt er for deres eget beste. Noen ganger sier folk (også meg) – Jo men jeg er bare lurer på hvorfor det er sånn… Det trengs ikke å lure på, bare godta hvordan det er, mye av spørsmålene blir besvart etter hvert.

Som Paulo Coelho sier:

We do not need to know “how” or “where”, but there is one question that we should all ask whenever we start something : What am I doing this for?

Jeg hadde mange spørsmål før jeg ble religiøs, meste av det ble besvart av seg selv, fortsatt har jeg noen men det er mer praktiske spørsmål, sånn som hva gjør jeg hvis jeg gjør det, hva bør man gjøre hvis man gjør noe feil i bønnen osv. Det er spørsmål som en imam kan besvare.

Klarer du å la være å syte i en uke?

Klarer du å la være å syte kun en uke av livet ditt? Hvis du synes syv dager blir for mye, prøv med fem dager. Jeg gjør dette for å se hva resultatet blir, jeg er ganske sikker på at resultatet blir positivt sånn som mer kontroll over meg selv, tenker mer positivt, får negativiteten ut av hjernen også kroppen, og ikke bare tenke positivt men også bli mer positivt.

Prøv det ut selv, og du vil kjenne livet ditt på en annerledes måte, hvis en uke var for lite, prøv to uker, en måned om du vil. Bestem selv, men jeg vil prøve i en uke. Jeg forlenger tiden etter hvert.

Blir du irritert hvis noen ikke gjør X, gjør det heller selv og bare godta det, bare ikke klag! Du kan sikkert bruke et par minutter og tenke hva du pleier å klage på hverdag?
Noen eksempler, kanskje
• når bussen blir forsinket, eller ikke rekker den.
• ville trene men fikk ikke trent, og heller spiste mer enn det du skulle
• spiste snop eller bare noe usunt (pass på den)
• noen klager på deg

Det kan være mye, bare tenk litt og du vil allerede se det. Enda en utfordring blir at du ikke skal bruke ordet ”faen ass” engang. Vær bevist på det du sier og gjør. Tenk grundig før det kommer ut av munnen din.

Lykke til