Slik skal en muslim hilse

Hva betyr Assalamo Alaikom?
Asslamo allaykom er en forkortelse av Assalamo Alaikom Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh, men som regel sier man bare de to første; Asslamo Alaikom, som betyr fred være med deg. Hele setnignen kan oversettes til: Allahs fred og velsignelse være med deg. Islamic-dictionary.com.

Hva betyr Hei og ha(e)llo?
For å være helt ærlig så aner jeg ikke hva det betyr, vet ikke om det betyr noe en gang. Vet du?

Den beste hilsemåten
Asslamo Allaikom blir egentlig den beste måten å hilse på, hver gang du hilser så bør du si Asslamo Allaikom til hverandre hvis personen kan forstå arabisk eller denne hilsemåten. Ellers kan man bare si fred være med deg.

Hadith
I en hadith sier Profeten Mohammed (fred være med han): Gi mat til de som trenger det og si salam til de du kjenner og de du ikke kjenner også (Bukhari og Muslim). Det er praktisering av Profeten (fred være med han) (Sunnah) å hilse på denne måten og du bør svare om du ikke vil/kan (Wajib).

Det er også viktig å svare enten det samme eller bedre, hvis for eksempel en sier salam så skal du si ihvertfall salam eller bedre, Asslamo Allaikom. Hvis en sier Assalamo Alaikom Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh, så må du også si Assalamo Alaikom Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh og helst ikke bare Asslamo Allaikom.

Si “Salam” til ikke-muslimer
Man kan ikke hilse på ikke-muslimer

Håndhilse motsatt kjønn?
I Islam har ikke menn lov til å håndhilse på kvinner og kvinner har ikke lov til å håndhilse menn. Se punkt tre her.