Skattefradrag ved å gi Zakah (almisse)

Koran 2:271 Om dere gir almisser åpent, er det vel og bra. Men om dere gir dem til de fattige i det skjulte, er det enda bedre, og det visker bort noen av deres misgjerninger. Gud er vel underrettet om hva dere gjør.

Allah sier i Koranen, hvis dere gir almisser visker det bort noen av deres misgjerninger, f.eks. kriminelle handlinger osv.

Du kan slippe å betale skatt for de pengene du har gitt som Zakah (almisse).
Rahma Islamic Relief Fund er godkjent organisasjon der du kan gi bort penger og slippe og betale skatt for de pengene du har gitt bort. Du kan betale opptil 12000 kroner, hvis du ender opp med å betale mer enn 12000 kr i zakah så vil du ikke få skattefradrag for det, det er maks 12000 du kan få i skattefradrag.

For eksempel, hvis du gir bort i år 3000 kroner til Rahma og sier at denne betalingen skal registreres for skattefradrag. Så får du 3000 kroner i skattefradrag når du skal betale skatt. Husk å merke din betaling med “zakah”.

Du kan betale til en hvilken som helst godkjent organisasjon.

Zakah kalkulator