Sahabas 9 egenskaper

Noen av lærde [ulama] har sagt at Sahaba (radhiAllahu anhu) ville gjerne unngå fire ting:

Sailing Through the Desert of Gold !

  1. Lede bønnen.
  2. Ansvar for å distribuere eiendel til den avdøde.
  3. Akseptere et løfte
  4. Gi meninger [fatwa] i religiøse saker.

Sahaba (radiAllahu anhu) ville gjerne gjøre følgende fem ting istede:

  1. Resitere Koranen.
  2. Være i masjid så oftest som mulig.
  3. Dhikr av Allah [سبحانه وتعالى].
  4. Være tilfreds med det gode.
  5. Forby det gale [onde]

Imam al-Ghazali and the Signs of the ‘Ulama – By Shaykh al-Hadith Mawlana Zakariyya Kandhalawi