Rettferdig handel i Islam

“Inndra ikke andres eiendeler med urett og uærlighet”. Dette verset finner du i den hellige Koranen. Allah har lært oss om å drive forrettinger rettferdig og ærlig.

Allah forbyr all slags urent og korrupt måte å tjene penger på, sånn som uærlig handel, gambling/pengespill og bestikkelse. I Koranen finner vi flere vers som bekrefter det.

Hovedregler for rettferdig handel i henhold til Islam:spice bazaar proud seller

1) Ingen svindel eller bedrageri er tillat. Profeten (Sallallahu Alaihi Wasallam) sa “når et salg er holdt, si, det er ingen lureri”. (Bukhari).

2) Selgeren må ikke løfte for mye når han skal selge handelsvarer. (Muslim).

3) Gjensidig avtale er nødvendig. Profeten (Sallallahu Alaihi Wasallam) sa “et salg er komplett når begge to involverte har gjort en gjensidig avtale”. (Bukhari).

4) Vær nøye med mål og vekt. Muwatta og Tirmidhi).

5) Profeten (Sallallahu Alaihi Wasallam) forbød monopol. Enhver som driver monopol synder. (Abu Dawud).

6) Å skjule defekter ved en vare for å forhøye prisen er forbudt.

7) Salg av forbudte (haram) gjenstander, sånn som alkohol er forbudt, uansett hvor i verden man er.