Ramadan – måneden av ‘ibadah

Allah øker belønningen av en nawafil frivillig handling til en fard obligatorisk handling.
Det kommer i hadith av ibn khuzaymah i hans saheeh at hvis en person gjør en ekstra, frivillig, anbefalt, nawafil handling, personen vil få belønningen av en fard, obligatorisk handling. Hvis en person ber en nawafil salah (frivillig bønn), personen vil få belønning som å ha bedt en fard obligatorisk salah. Det betyr at for hver frivillige nawafil handling som gjøres belønningen er den samme som belønningen av en obligatorisk fard handling.

Allah øker belønningen av en fard handling til 70 faraid obligatoriske handlinger.
Det betyr at hvis en person ber de 5 daglige salah i Ramadan, vil få belønning som om å ha bedt 350 fard salah utenfor Ramadan. Hvis en person ber kun en jummah (fredagsbønn) i Ramadan, vil få belønningen som om å ha bedt 70 jummah.

En person er langt vekke fra deen og Allah, men innhenter seg i Ramadan
Man kan forestille seg en person som er langt borte fra Deen og sin Rabb, at personen gjennom hele året ikke gikk på en eneste jummah, men under måneden av Ramadan gjør tawbah (angrer over sine synder) og gjør niyya (intensjon) om å komme på jummah fremover og ber de 4 jummah som er i måneden av Ramadan, da vil dette totalt utgi den samme belønningen som om personen ba 280 jummah. Nå, hvor mange jummaer er det i løpet av ett år? Det er rundt 52 jummah. Så, hvis en person ber alle jummah under måneden av ramadan vil han få belønning som om han ba 280 jummah

Ramadan jackpot
Så, den personen som ikke ba en eneste jummah, gjennom hele året, men under måneden av ramadan, går til jummah, med niyya om å gjøre tawbah for å ha mistet jummah i et helt år, og ha niyya om å gå på hver eneste jummah fremover, da vil de 4 jummah i ramadan utgjør rundt 6 års jummah. Allahuakbar kaabirah

En helt utrolig maghfirah (tilgivelse) fra Allah subhanahu wa ta’ala

Må Allah gi oss tawfiq til å ta full utbytte av denne velsignede måneden av Ramadan