Rabb-e-Kareem

Allah subhanahu wa ta ‘ala sier i Quran Al Kareem:

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

O Menneske! Hva har forledet deg vedrørende din høysinnede Herre? O menneske! hva er det som har lurt deg og distrahert deg vekk fra din Rabb-e-Kareem?

I dette verset ser vi hvor vakkert Allah subhanahu wa ta ‘ala sier til mennesket

Grand Mosque

بِرَبِّكَ – Din Rabb.Allah subhanahu wa ta ‘ala sier til mennesket som totalt har glemt Allah subhanahu wa ta ‘ala ‘Rabbika’, Jeg er fortsatt Din! Hvorfor har du forlatt meg? Jeg har ikke forlatt Deg? Du har kanskje vært illojal mot Meg, men Jeg er fortsatt lojal mot deg? Du har kanskje glemt meg, men Jeg sender fortsatt Min rizq på deg. Allahu Akbar Kaabirah.

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

O menneske! hva er det som har lurt deg og distrahert deg vekk fra din Rabb? din Kareem Rabb. Din Rabb-e-Kareem.

Shaykh Mufti Kamaluddin Ahmed (damat barakatuhum) pleier å si vedrørende denne ayah at når Allah subhanahu wa ta ‘ala sier Rabbuka, Rabbaka, Rabbik, at Jeg er din Rabb, din Rabb, din Rabb.

Vi bør der og da ta det som en gave og omfavne den i vårt hjerte og si: ‘Rabbi’ O Allah, Du er bare min! Min Rabb! Jeg tar imot gaven!

Du gir meg i gave Deg selv og sier at Du er min Rabb? jeg tar imot gaven og graver den dypt inn i mitt hjerte og sier i retur: ‘Anta Rabi Ya Allah’ at Du er bare min Rabb, sannelig Du er bare min’.