Quiz: 10 spørsmål om Islam generelt

Her skal jeg utfordre deg med 10 spørsmål som du kan prøve å finne svar på.

 1. Hva er Deen?
 2. Hva er Sunnah?
 3. Hvorfor gjør Allah oss syke, fattige, rike, irritert og sure?
 4. Hva er de små tegnene før Dommedagen?
 5. Hvor mye og hvor ofte må en muslim betale Zakat (almisse)?
 6. Hvilken av følgende is er haram? a) Krone-is. b) Tress. c) Ingen is er haram
 7. Når må en muslim begynne å bruke hijab? (bare så det er sagt hijab betyr ikke slør på hodet)
 8. Tror muslimer på Djinn?
 9. Er det lov å jobbe i en bank? (detaljert)
 10. Hva gjør du med fredagsbønn hvis du må reise et sted samme tid som fredagsbønnen starter?

3 thoughts on “Quiz: 10 spørsmål om Islam generelt”

 1. 1. Hva er Deen?
  Deen er levesettet vårt og praktisering av islam
  2. Hva er Sunnah?
  Sunnah betyr skikk og sedvane, som kan henspeiles hos ethvert menneske. Men muslimer bruker ordet i sammenheng med profeten Muhammad sallalahu aleihi wa sallam sine vaner og skikker I både verbale og praktiske eksempler.
  3. Hvorfor gjør Allah oss syke, fattige, rike, irritert og sure?
  En muslim skal se det gode i alt. Vi skal være tålmodige i sykdom og vansker, for det kan følge velsignelse med. Islam lærer oss at Allah sallahu wa talaa gir vansker til den han vil det godt! Gjennom vansker blir vi herdet og får økt innsikt. Livet på jorden er en prøve, hvor vi må motta glede og akseptere utfordringer.
  4. Hva er de små tegnene før Dommedagen?
  De små tegnene er de som skal komme til syne først. De vil dukke opp fra tiden til fødselen til Muhammad (saws) til de store tegnene begynner. De vil ikke være globale, slik som de store tegnene. I underkant av 100 små tegn er kjent gjennom ahadtih. Jeg nevner noen få av dem:
  – Barn vil bestemme over foreldrene
  – Barføtte gjetere vil konkurrere om å bygge høye bygninger
  – Mangel på kunnskap vil være vidspredt
  – Zina vil være vanlig
  – Drikking av vin vil være vanlig
  – Det vil bli flere kvinner enn menn til det er 50 kvinner for hver mann
  – Det vil være mye mord
  – Lederne skal være undertrykkerne
  – Folk skal slutte tro på Allahs tidløse kunnskap [qadr], og begynne å tro på stjernene
  – ‘Amanah skal bli en måte å tjene penger på
  – Folk skal gi sadaqah motvillig
  – Sang og musikk vil bli vanlig
  – Muslimene skal dele seg i 73 sekter
  – Selvmord og dødsønsker skal bli vanlige
  – Tiden vil gå fort
  – Falske profeter skal dukke opp
  De fleste av disse er allerede kommet til syne.
  5. Hvor mye og hvor ofte må en muslim betale Zakat (almisse)?
  Zakat utgjør 2.5 % av alle zakat-pliktige oppsparte midler i løpet av siste år
  6. Hvilken av følgende is er haram? a) Krone-is. b) Tress. c) Ingen is er haram
  Sørlands is Tricolor er haram grunnet innhold av E120 og gelatin
  7. Når må en muslim begynne å bruke hijab? (bare så det er sagt hijab betyr ikke slør på hodet)
  Hijab er et arabisk ord, og brukes i forholdet mellom kvinner og menn og særlig i forhold til påkledning. Islam stiller krav til både kvinner og menns på kledning, men i dagligtale brukes hijab som regel om skaut som bæres av muslimske kvinner. En muslim må begynne å bruke hijab når hun/han kommer i puberteten.
  8. Tror muslimer på Djinn?
  Ja, muslimer tror på djinn. Vi finner flere vers I koranen som omtaler djinn og deres evne til å entre I kroppen til et menneske (vers 2:275. Surah 2 vers 275)
  9. Er det lov å jobbe i en bank? (detaljert)
  Nei, det er ikke lov å jobbe i en bank. Det er fordi banken kun lever på renter eller iallefall fleste delen av deres intekter er fra renter. Og de som jobber i en bank vil leve av rentesystemet som er ribaa.

  10. Hva gjør du med fredagsbønn hvis du må reise et sted samme tid som fredagsbønnen starter?
  De som ikke blir med på fredagsbønnen gjør salat udh-dhuhr som vanlig.

  Måtte Allah swt tilgi meg om jeg har skrevet noe feil!

  Wasalaam

 2. Hvorfor gjør Allah oss syke, fattige, rike, irritert og sure?

  for at vi skal være tolmodig

Det er stengt for kommentarer.