Hvordan en tidligere predikant ble muslim

yusuf_estes.jpg

En tidligere Predikant, Predikant er på en måte samme som Pastor i kirken, men predikant sine oppgaver er å reise rundt og snakke om religionen. Etter det jeg forstår hatet han muslimer, men tilslutt valgte han selv å bli muslim, og alt det skjedde bare på en kort stund.

Den kjente eks Predikanten i USA Yusuf Estes valgte å bli muslim etter å hatt en muslim mann i huset som han skulle forhandle med i forbindelse med jobb. Jeg skal ikke avsløre alt, det er en video jeg anbefaler alle å se.

Her er et Før-Etter bilde av han. Klikk på bilde under for å se video der Yusuf Estes forteller hvordan han ble muslim, lengde på video er ca 45 min, men det er verdt å se.
before-after-yusuf-estes.gif
Klikk på bilde over for å se video

Start alltid med å lese ‘Bismillah ir-Rahman ir-Rahim’

bismillatina.gif
Teksten over er skrevet på arabisk, det uttales slik: Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Som betyr sånn noenlunde “I den barmhjertige og nådige Guds navn”. Det er selvfølgelig ikke helt enkelt å oversette arabisk til norsk eller engelsk. Derfor har Koranen blitt missforstått av mange.

Hvis du leser Bismillah ir-Rahman ir-Rahi, er det større sjanse på at du lykkes med med arbeidet du skal utføre. Når jeg for eksempel skal ha eksamen leser jeg (nesten) alltid Bismillah ir-Rahman ir-Rahim før jeg starter med det, det holder meg mer fokusert på det jeg gjør.

Noen ganger når jeg glemmer å lese det, får jeg mye trøbbel med arbeidet jeg skal utføre og blir mer ukonsentrert. Alle kapitlene utenom kapittel 9 i Koranen starter med Bismillah ir-Rahaman ir-Rahim.

Som sagt det er ikke enkelt å oversette arabisk til norsk eller engelsk, derfor finnes det flere måter å skrive det på, slik kan det skrives:

bismillahi al r-rahmani al r-rahim
bismillahi al rahman al rahim
bismillah al rahman al rahim
bismi Allah al rahman al rahim
bismillahi-r rahmani-r rahim
bismillaah ir rahmaan ir raheem
bismillah ir rahman ir rahim

De som sier disse ordene for egoistiske gevinster, eller selv-sentrert forfengelig profitt på noe måte, vil de motta deres rettferdig belønning… for eksempel lidelse, smerte og forvirring. Likeså de som virkelig mener dette fra hjerte og er sanne, vil deres belønning bli rettferdig for dem… for eksempel fokus, fred, kjærlighet og skjønnhet.

Denne setningen er sann og et perfekt eksempel til å bli uttrykt fra hjerte, et perfekt eksempel til å bli uttrykt med den ytterste ærligheten, et perfekt eksempel som leder oss mot hellig formål, for formålet som vi har blitt gitt liv for. Ikke misbruk dette. Det er du selv som vil få straff for det. Pust lett inn og ut, start forsiktig og rolig med å si til deg selv at dette mener du fra hjerte og si Bismillah ir-Rahaman ir-Rahim klart og tydelig.

Ofte er det folk som sier dette kun når de trenger hjelp til seg selv og ikke husker Allah ellers utenom når de virkelig trenger hjelp. Husk at Allah husker deg i dårlige tider hvis du husker han i gode tider 🙂