Ord og handlinger kan få deg ut av islam

Uten tvil er iman det mest verdigfulle vi har i dag. Vi er så store syndere, men Alhamdolillah så lenge vi har iman så er det fortsatt håp om tilgivelse fra Allah, uten Iman er det ingen håp.

En person som dør uten iman vil aldri entre paradiset!

I dag har det blitt en vane blant folk å spøke og tulle med islam, sunnah osv. Det er faktisk veldig farlig. Det er mange muslimer i dag som ikke ber, faster eller utfører andre handlinger i Islam, dette er en stor synd og man regnes da som en synder, men fortsatt en muslim. Men om man tuller med noe i islam, eller nekter noe som er obligatorisk i Islam er man ute av islam og det er enda farligere for da regnes man ikke som muslim lenger, og enhver som dør med iman vil en dag entre paradiset inshaAllah uansett hvor mange synder vedkommende har gjort, men om man dør uten iman er det helvete for evig og alltid.

Alle handlinger som

  • Snakke dårlig om skjegg, eller å mobbe folk pga deres skjegg
  • Snakke dårlig om hijab eller mobbe folk pga hijab
  • Snakke dårlig om misvak eller mobbe folk pga misvak
  • Rett og slett å snakke dårlig om hvilken som helst handling i islam eller å tulle med det er utrolig farlig og kan få en ut av islam

Ekteskap og sånt kan også bli avbrutt når man sier noe som er kufr, for da er man ute av islam og ekteskapet automatisk annullert

Vi bør be Allah om tilgivelse og hele tiden gjøre dua at vi forlater denne jorden med iman.
Måtte Allah beskytte oss alle

Hvis noen er bekymret og redde for at de kanskje har sagt noe som har fått dem ute av islam, så kan dere kontakte meg og jeg vil inshaAllah sette dere i kontakt med pålitelige lærde som kan hjelpe dere inshaAllah

[Sendt av en bror]