Opptak til Islam

Jeg ble spurt om hvilken “opptak” man må gå gjennom for å bli muslim, vel, jeg vil ikke kalle det for opptak men kall det hvis du vil. Her er det eneste du trenger å si og mene det, en setning, for å bli muslim.

Regler

Det vanlige er vel å gå til en Moské og utføre Shahadah (trosbekjennelse) der. Den bekjenner troen på den éne gud Allah og på Muhammed (fred være med ham) som Allahs profet. Resitering av trosbekjennelsen er en av islams fem søyler. Det å fremsi bekjennelsen høyt foran minst to muslimske vitner regnes som en offisiell erklæring om at man er muslim.

Dette skal du si

Hvis du kan arabisk: لا إله إلا الله ومحمّد رسول ال
Slik uttaler du det, latinisert : Lā ‘ilāha ‘illā llāha wa Muhammadun rasūlu llāhi.
Oversettelse på norsk: «Det finnes ingen Gud unntatt Allah, og Muhammed er Hans sendebud».

Det er alt, og du er muslim. Lykke til.

Mer om dette emne skal Wikipedia få lov til å ta over får meg.

Her ser vi en ikke-muslim blir muslim:

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=caFRyCvAsSI]