Oppriktig Anger (At-Tawbah)

Hvordan skal du be om tilgivelse (tawbah) og får god relasjon med Allah subhanahu wa taala. Her får du veiledning for oppriktig anger.

Hvordan skal du be om tilgivelse (tawbah) og får god relasjon med Allah subhanahu wa taala. Her får du veiledning for oppriktig anger.

Abu Hurairah radiyallahu ’anh beretter i en hadith rapportert av Imam Muslim rahmimullah at Rasulullah sallallahu ’alahi wa sallam sa: Allah subhanahu wa ta’ala vil tilgi den person som ber om tilgivelse før solen står opp fra vesten.

Et av de første, og viktigste stegene for å komme nærmere Allah subhanahu wa ta’ala er, å be om tilgivelse og oppriktig anger (tawbah) over alle store og små synder, som er blitt begått i fortiden. Hver gang vi synder, når vi ikke adlyder eller forlater Allahs påbud, tilsetter vi oss et lag av spirituelle urenheter (dhulumaat), i våres hjerter.  Resultatet av dette er at når vi prøver å utføre vår daglige tilbedelse (’ibadaat), som det å gjøre dhikr(minnes Allah) eller resitere quran (boken til Allah)vi kan ikke erfare den maksimale effekten av disse a’mal(handlingene). Dette skjer når laget av spirituelle urenheter blir som en blokade mellom haqiqat (realiteten) av en ammal (handling) og dens mottaker i kroppen, som er qalb (hjertet).

Dette er hvorfor, til tross for at vi utfører våre daglige, muntlige og fysiske bønner (salaah), resiterer quran, sender velsignelser (salawat) på Sayyidina Muhammad (sallallahu ’alahi wa sallam) og hans følgesvenner (radiyallahu ’anhum), at vi ikke er i stand til å høste fordelene av disse a’mal (handlingene).

Hvis vi ser på instruksjonen til et lim tube, vil den alltid nevne at en skal forsikre seg om at begge overflatene man vil binde sammen er rene, for å sikre et sikkert og sterkt bånd. Grunnen er at hvis det er noe urent eller fremmed stoff mellom de to, kan ikke båndet holde seg, og dermed bli svakt.

På akkurat samme måte fungerer vårt forhold til Allah subhanahu wa ta’ala. Så lenge vi tillater laget av spirituelle urenheter samles seg i våres hjerter, vil vårt forhold til Allah subhanahu wa ta’ala aldri kunne stadfeste seg eller opprettholdes. Vi vil forbli i samme patetiske tilstand ved at vi daglig sier til oss selv at; ”morgendagen vil bli annerledes, fra i morgen skal jeg begynne å be, eller fra i morgen skal jeg gjøre tawbah, eller fra neste år skal jeg på Hajj” og dermed lure oss til å tro at morgendagen vil bli bedre, men igjen våkne opp til den samme realitet dag inn, og dag ut.

Vi bør derfor gjøre tawbah (angre oppriktig og forlate alle synder) og vende oss tilbake til Allah subhanahu wa ta’ala, med tårefylte øyne, og et mykt hjerte. Tigge om å bli tilgitt og tigge om å bli akseptert, slik at vi kan bli omfavnet av Hans nåde (rahmah) og tilgivelse (maghfirah).