Oppførsel og tips når det tales og for de som hører på

Emnet bør være relevant
Når du skal ta opp et emnet og snakke om det, si kun det som passer situasjonen om emnet du har valgt og vær kortfatet. Hvis du er den yngste av de som hører på, ikke snakk før du blir bedt om det, unntaket er om du vet at det du sier vil bli mottatt vel og blir forstått av de som hører på. Ikke forleng din tale og snakk i en passende tone.Prof. Akmal Taher

Anas (ra): Profetens tale var klar og kortfattet. Ikke for lang og heller ikke for kort.
Aisha (ra) sa Profeten talte slik at du kunne telle ord han sa, om du ville.

Velg en passende tone
Hvis du skal snakke med noen eller i en tale pass på at tonen din er hørbar og lav. Å forhøye stemmen din er motsatt av god oppførsel og indikerer ikke respekt til dem du snakker til. Denne oppførselen gjelder for alle, uansett venner, fiender, ukjente, unge og eldre. Det er spesielt viktig å passe på dette når du skal snakke til dine foreldre, eller til de som er i den status og de du respekter, for eksempel en imam, osv.

Hvis det er mulig, ha en liten smil på ansiktet når du snakker til noen. Det vil få andre til å følge med mer.

…and lower your voice,’ directing him to speak in a gentle manner, for speaking loudly is detested and ugly. Verses two and three of Surat Al-Hujurat read: ‘Oh you who believe! Raise not your voices, above the voice of the Prophet, nor speak aloud to him as you speak aloud to one another, lest your deeds become vain and you perceive not. Those that lower their voices in the presence of Allah’s apostle, Allah has tested their hearts for piety, for them there is forgiveness and a great reward.’

Dine samtaler bør være klare og kortfattet.
Ikke bare snakk og snakk og snakk i en lang stund. Det hjelper også å stille spørsmål til dem du taler til, det kan hjelpe dem med å følge ekstra nøye med. Hvis publikum kun hører på deg hele tiden kan noen lett falle av og tenke på andre ting. Hvis det skjer noe aktivitet i salen hele tiden er det lett for dem å følge med og ikke tenke på andre ting enn det som foregår.

‘Asim bin Bahdelah Al-Koofi, the reciterof the Quran, said: ‘I visited Omar bin ‘Abdul Aziz, and a man spoke loudly, and Omar replied: ‘Stop it. You need not talk loudly. Talk loud enough to make your listeners hear.’

Og til de som hører på
Det er ikke alle som er i stand til å fortelle vitser og stille spørsmål når de snakker i en sal, slik at det skal få deg til å følge ekstra nøye med, mange har sceneskrekk, inkludert meg selv. Det er ikke alltid det er mulig å få det man forventet og ønsker av den som taler. Hvis du møter folk som ikke har gode erfaringer med å tale, press deg ekstra hardt for å høre på hva de har å si. Den kunnskapen de har og som deles med deg vil du kanskje ikke få mulighet til igjen.

Hvis en person forteller deg noe som du vet godt om, burde du late som om du ikke vet om det. Ikke hast med å avsløre din kunnskap eller forstyrre den som taler. Vis at du følger med istedenfor.

The honourable follower Imam ‘Ata ibn Abi Rabah said: ‘A young man would tell me something that I may have heard before he was born. Nevertheless, I listen to him as if I have never heard it before.’