Naboens rettigheter i Islam: 8 regler

Naboens rettigheter i Islam

Anas (Radi Allahu Tala anhu) fortalte at Allahs profet (fred være med han) sa “en er ikke troende til han liker det for naboen sin også det som han liker for seg selv“.

Naboens rettigheter

  1. Naboen bør besøkes når han er syk
  2. Hans begravelse bør få følge hvis han dør
  3. Han bør få lån, hvis han trenger det
  4. Han bør bli dekket (med klær) hvis han ikke har noen
  5. Han bør gratuleres hvis det er en anledning for det
  6. Han bør bli trøste hvis noe katastrofe inntreffer han
  7. En bør ikke bygget et høyere hus enn det naboen har, slik at han blir dekket for vind, og
  8. En bør ikke gi noe trøbbel til naboen av røyk fra kjøkkenet sitt