Minoritetsbakgrunn og Islam med tannpleie i fokus

Dette er en gjeste-artikkel. Har du også noe du har skrevet og/eller vil legge det på denne siden. Send det til meg.

Innledning
I løpet av noen tiår har Islam blitt det største trossamfunnet utenfor Den norske kirke. I Norge har vi per i dag mellom 60 000 til 70 000 muslimer. Til tross for så mange muslimer, har vi mangel på islamsk litteratur og kunnskaper.
Jeg har i denne artikkelen prøvd å formidle litt av mine kunnskaper om islam og tannpleie. Hvordan jeg som har røtter fra Pakistan og mitt hjerte i islam har levd livet mitt i det norske samfunnet. Hvilke retningslinjer jeg bør leve etter, mine kulturelle tradisjoner, islamske premisser eller etter norske regler og lover.
Vi i tannhelsetjenesten jobber i tett samarbeid med våre pasienter. Vi har både norske ungdommer med muslimsk bakgrunn, utenlandske barn med muslimsk bakgrunn og utenlandske barn uten islam som sitt religiøse identitet.
Hvordan kan du kommunisere og formidle den relevante informasjonen? Hva sier islam, deres religion om tannhelse? Hvilke levemåte og premisser lever dagens barn og unge etter? Er det deres sløvhet eller en god grunn bak deres dårlige oral helse?
Har du aldri sittet og fundert på slike spørsmål, som du gjerne ville ha hatt svar på?

Islam
Islam er et arabisk ord som beskriver forholdet mellom oss mennesker og Allah (Gud). Islam er per i dag den tredje store religionen som har sitt utgangspunkt i Midtøsten. Som Jødedommen og Kristendommen regnes Islam som en åpenbaringsreligion og det er en verdensreligion. Det er mellom 67 000 til 70 000 muslimer i Norge i dag. Av disse er mange våre pasienter, vi møter i vår arbeidsdag. Til tross for at muslimene er flerkulturelle, følger de en og samme tro, Islam.
En muslim er en person som på grunn av sin overbevisning har valgt å følge Allahs veiledning. I følge Islam har Allah sendt profeter og sendebud til alle folk. Den første profeten var Adam og den siste var Muhammed (fred være med han).
Koranen er muslimenes hellig bok, og den siste i rekken av Guds åpenbaringer. Den er rettet til alle folkeslag og gjelder så lenge menneskeheten eksisterer. Koranen ble åpenbart til profeten Muhammed (fred være med han) og nedskrevet nøyaktig slik den ble åpenbart mens han ennå levde. Koranen og hadith (vitneutsagn fra Muhammeds uttalelser og praksis) er kilden til hvordan muslimene skal leve. Disse utgjør også kildene til sharia, islams lovsystem.
De første muslimske innvandrerne kom til Norge i slutten av 60-årene. De var enslige menn, men pågrunn av ”Loven om innvadrerstopp” som ble innført 1. februar 1975 førte dette til at innvandringsmønsteret endret seg fra å være import til familiegjenforening. Mange muslimske innvandrere kommer nå i de senere årene som flyktninger og asylsøkere.

Kommunikasjon
Det største problemet mellom helsevesenet i Norge og den muslimske befolkningen, er kommunikasjon og forståelse.
Kommunikasjon er en betegnelse på overføring eller utveksling av informasjon mellom personer. I praksis er kommunikasjonsprosessen mer en toveisprosess enn en enveisprosess, hvor det foregår gjensidige tilbakemeldinger og gjensidige tolkninger. Kommunikasjonen kan forgå både som verbalt og non-verbalt.
Verbal kommunikasjon er det skrevne og det muntlige ordet. Her bruker du språket, som hjelp for kommunikasjonen. Språket er et sentralt element ved menneskelig natur og atferd. I den verbale kommunikasjonen kan vi skille mellom enveiskommunikasjon og toveiskommunikasjon.
Men i vår arbeidsdag, hvor vi skal kommunisere med pasienter som ikke helt har utviklet sine språkkunnskaper i norsk, må vi ta i bruk non-verbal kommunukasjon, dette består i å forklare ved å ta i bruk tegn og kroppen. Talespråket er dårlig egnet for kommunikasjon med pasienter som ikke forstår den informasjonen du vil formidle.
Det verbale språket og den non-verbale kommunikasjonen utvikler seg parallelt. Det er to separate kommunikasjonsmåter, som allikevel er innlevd i hverandre.

Islam og munnhygiene
Gjennom studie ved tannhelsesekretærlinjen ved Åssiden videregående skole og erfaring som sekretær i det daglige arbeidslivet, har jeg erfart at barn med innvandrerbakgrunn (barn, spesielt fra asiatiske land) har generelt dårligere oral helse, enn etnisk norske barn. Dette er et faktum, som kan dokumenteres med flere statistikker.
Det jobbes allerede med forebyggende tiltak som er rettet spesielt mot steder der de fleste innvandrere er bosatt. Et tiltak som er blitt iverksatt i Buskerud fylkeskommune er ”Fjell-prosjektet”. Dette er et prosjekt som utføres i samarbeid mellom Den offentlige tannhelsetjenesten, og tannhelsesekretærlinjen ved Åssiden videregående skole.
Det er leit å lese, og tolke resultatene fra slike undersøkelser hvor de fleste barna i undersøkelsen har muslimsk bakgrunn. Resultatet burde ha vært omvendt hvis vi hadde praktisert Islam på den riktige måten.
Her er noen eksempler fra hadith:
En gang fikk profeten Muhammad (fred være med han) besøk av en gruppe mennesker. Tennene deres så veldig gule ut. Da profeten (fred være med han) så på dem, spurte han: ”Hvorfor tar dere ikke vare på tennene deres? Bruk miswak (kvist av spesielle typer trær som brukes som tannbørste) regelmessig”.
Han sa ofte til folk at de skulle bruke miswak for å pusse tennene, fordi miswak fører til renslighet i munnen, og Gud liker renslighet.
Deretter sa han (fred være med han) at: ”Da Jibrail (Gabriel) pleide å besøke meg, ba han meg om å bruke miswak, jeg mistenkte at miswak skulle bli en av de obligatoriske tingene for min ummah (etterfølgere)”. Profeten (fred være med han) sa til sine sahaba (følgesvenner) at de må pusse tenner før de går til moskeen.
Hadrat Aisha (måtte Allah være fornøyd med henne) forteller at en av de første tingene profeten (fred være med han) gjorde da han kom hjem etter å ha vært ute en stund, var å gjøre miswak.

I følge Islam, bør en muslim bruke miswak, i hvertfal syv ganger om dagen. En gang når man våkner, en gang før man legger seg, og fem ganger når man gjør wudhu (rituell vask før bønnen). Vår viten forteller at mesteparten av bakteriene er festet på tennene ved hjelp av en tynn film, som danner seg på tannoverflaten etter at man har spist. Hvis man følger islams hygieneregime, er det ikke mulig for bakteriene å fremkalle gingivitt, periodontitt eller i det hele tatt karies!

Forebygging
Hva og hvor mye skal vi gjøre for å forebygge sykdommer i våre hektiske hverdager?
Det beste er å følge sunnah (profetens praksis, det han gjorde og sa), men dessverre er vi en del et samfunn som dessverre er preget av tidsklemme. Det er imidlertid vanskelig å få tak i riktig miswak, som vår kjære profet Muhammad (fred være med han) brukte. Han (fred være med han) brukte en type miswak som kommer fra et tre som heter Peelu, som har mange egenskaper. Nyere forskning viser at Peelu inneholder enkelte mineraler som beskytter tennene fra karies og forebygger tannkjøttsykdommer.

Men i så fall bør de som ikke har tilgang til miswak, følge anbefalte hygieneregimer. Det er blant annet følgende;
• Tannpuss to ganger daglig, med fluortannkrem. Det er viktig å pusse tungen også.
• Tanntråd helst en gang daglig, for å komme til områder som mellom tennene og like under tannkjøttskanten, for å fjerne bakteriene. Dårlig ånde kan skyldes belegg som blir igjen mellom tennene.
• Fluorskyll er viktig for de som har hyppig kariesaktivitet. For barn er fluortabletter å anbefale.
• Barn bør få hjelp til tannpuss helt fra første tann, og frem til de er 10 år.

Etterord
Det sies at tennene er den andre tingen man ser på når man treffer et menneske, det første er vel øynene. Munnhulen kan også fortelle litt om personligheten til pasienten. Dessuten er munnhulen en av kroppens viktigste organer. Den er ikke bare inngangsporten til kroppen, men spiller også en viktig rolle i fordøyelsessystemet.
I vår hverdag møter vi noen pasienter, vi kan få vanskeligheter å kommunisere med. I denne situasjonen må vi bruke vår non-verbale kommunikasjons måte og gjøre det beste ut av situasjonen. Det er vanskelig å formidle ren fakta på den non-verbale måten. Dette fører til at pasienten ikke får tilstrekkelig med informasjon om forebyggende tiltak.
Dette kan i seg selv være en veldig viktig faktor i våre resultater som viser dårlig oral helse blant innvandrerbarn!

Ordforklaringer
Saw: Sallallahu alleihi wa sallam, Fred være med ham
Ra: Radiallahu anho, brukt når man nevner navn til Profetens følgesvenner, betyr ”Måtte Allah være tilfreds med ham/henne”
Hadith: Nedskrevne utsagn eller tradisjoner fra Profeten Mohammeds liv og lære
Koran: Muslimenes hellig bok
Sunnah: Profetens praksis, det han sa, gjorde, og godkjente
Wudhu: Rituell vasking, man vasker hendene, ansiktet, armene, stryker vann over håret, og vasker føttene før hver bønn

Noen ord fra meg (MuslimBlogger)

Dette er en kjempe viktig artikkel, jeg håper mange har lært hva de skal gjøre nå for å holde sine tenner rene. Det er ikke påbudt at du MÅ skaffe deg miswak og bruke den. Selv det er helt vanlig i mange land å selge miswak enn tannbørster, se bilde til høyre. Men skaff deg tannbørste og tanntråd og bruk det regelmessig. Hvis du synes to-tre ganger er for mye så gjør det minst hver kveld etter middag. Drikk vann for å unngå dårlig ånde og gjør rent mellom tennene helt ned til tannkjøttet hver dag for å forebygger dårlig ånde. Det hjelper også å børste bakre del av tungen når man pusser tenner morgen og kveld.

Lykke til 🙂