Meditering i Islam

Nå er sommeren rett utenfor døren og mange benytter seg av tiden til å vaske og rydde huset og bilen og gjøre den klar til EU-godkjenning. Vi må ikke glemme å rense oss selv, innvending – i hjerte. En av de mest populære måtene er å meditere.

Det er mange måter å meditere på innenfor Islam. Hvilke som helst kall for Allah subhanahu wa ta’ala [dhikr] kan være en måte å meditere på. Be bønnen [salah] er den beste meditasjonen. Men ofte kan vi som ber fem ganger trenge noe mer enn det. For det kommer en tid når kun bønnen blir for lite for hjerte.

  1. En bør alltid ha i tankene at Allah subhanahu wa ta’ala ser på han i hvert eneste tilstand. Uansett om du står, sitter eller ligger. Vi kan fokusere på forskjellige ting i løpet av dagen men vi bør klare å trene oss selv til å ha fokus på Allah subhanahu wa ta’ala også. I løpet av dagen bør vi være bevisst på hjertets fokus på Allah subhanahu wa ta’ala. På arabisk kalles dette for wuquf al-qalbi.
  2. Den andre måten kalles for muraqaba. Der en sitter helt alene i et rom med hode bøyd og øynene lukket og fokusert på Allah. Her bør en tenke seg at hjertet er fullt av skitt og synder og blir renset idet du får hjerte til å si “Allah! Allah! Allah!”. Ingen bevegelser fra munnen men kun tenker at hjertet “snakker”.
  3. Den tredje måten er det man kaller for å sende hilsinger på Profeten sallallahu alayhi wasallam. [Daruood Sharif]. Jeg bruker å gjøre det etter morgenbønnen [fajr]. Lese 100 ganger om morgen og 100 ganger om kvelden etter kveldsbønnen [maghrib]. Allahumma salli `ala sayyidina wa mawlana Muhammadin. Eller “sallallahu alayhi wasallam”.
  4. Be om tilgivelse fra Allah [istaghfar]. Det kan enkelt gjøres ved å kun resitere “Astaghfirullah100 ganger om morgen og 100 ganger om kvelden.
  5. Femte, den siste er å resitere litt av Koranen hver dag, med oversettelse.

Disse fem måtene på å meditere bør bli verdsatt og respektert. Det skifter en persons retning og leder han til Allah subhanahu wa ta’ala. Det er viktig å huske at en som tar i bruk metodene gjør det i et stille rom kun for seg selv. Ofte har jeg sett noen gjøre istaghfar i en samling der en snakker om verdslige ting [dunya]. Gjør disse metodene for deg selv; i en samling kan man også lese det for å holde hjertets fokus på Allah subhanahu wa ta’ala. Men være obs på at du gjør det med hensikt!

Måtte Allah subhanahu wa ta’ala gi oss visdom og verdi i denne meditasjonen og rense våre hjerter. Amin.