Meditere Salah

Salah (bønn) bør ikke være et problem, som man bør kvitte seg med en gang. Salah er og bør være en del av livet, noe man bør satse høyt på. Ofte tror vi at salah kommer i veien for dunya, vi tror dunya (verdslige ting) er viktigere enn salah, men det er den ikke! Namaz or Salah

“Know that the life of this world is only play and amusement, pomp and mutual boasting among you, and rivalry in respect of wealth and children, as the likeness of vegetation after rain, thereof the growth is pleasing to the tiller; afterwards it dries up and you see it turning yellow; then it becomes straw. But in the Hereafter (there is) a severe torment (for the believers, evildoers), and (there is) Forgiveness of Allah and (His) Good Pleasure (for the believers, gooddoers), whereas the life of this world is only a deceiving enjoyment.” (Al-Hadid 57:20)

Når det er tid for salah, bør vi være klare for det og ikke stresse. Vi bør legge opp dagen slik at det passer med alle fem salah. Det bør ikke komme som et sjokk for at tiden for salah snart er ute og vi må skynde oss med å gjøre wudhu (rituell renselse), finne sted og be fortest mulig. Den type salah er ikke den riktige som Profeten Mohammed ( ) utførte.

Men vi bør heller være klare for salah, når tiden kommer. Ha wudhu i god tid, ha et rent sted,være klare og be salah i rolig tempo slik at du får en god følelse ved å resitere koran vers. På slutten av salah bør en lese tasbee og gjøre dua for deg og dine brødre og søstre i Islam. Så kan heller gjøre andre verdslige ting fortere og i stresstempo, hvis du liker det.