Lære fra tidligere hendelser

Når vi utfører en handling og feilet eller lykkes med det er det viktig å huske denne handlingen. Hvis vi skal utføre den igjen kan vi gå tilbake og huske hvordan vi feilet eller lykkes med det. Vi kan lære fra alle tidligere hendelser, enten det var feiltakelser eller suksess. Her er noen av de viktigste punktene man burde lære fra:

  • Fysisk: Hvilke måter har jeg trent på som feilet? Hvilke måter har jeg trent på som lykkes? Hva er riktig/feil måte å trene på? Hvor mye skal jeg spise?
  • Mentalt: Hvordan kan jeg bli flinkere til å tenke bedre? Hva har fungert tidligere? Hva kan jeg lære fra det?
  • Jobb/karriere: Hvilken jobb passer meg best? Hvilken feil har jeg gjort på CV/søknad? Hva er riktig?
  • Økonomisk: Hva er den beste sparemåten for meg? Hvor mye penger trenger jeg å spare?
  • Familie: Hvordan kan jeg respektere min familie bedre? Hvilke handlinger missliker de?
  • Religiøs:
  • Sosialt: Hvilke miljøer er riktig å være med? Hvem gjør gale ting?
  • Personlighets utvikling:
  • Fornøyelse: Hvor glad er du av å gjøre det du gjør i det hele tatt? Hvis ikke, finn på noe annet å gjøre!