Kvinnesyn i Islam: Spørsmål og svar

Jeg har ikke spurt Rahma eller Batoul om å få lov til å publisere denne, men jeg håper de tilgir meg. Jeg tror det er lettere å bli tilgitt enn å få lov. hehe.

1: Hvorfor skal kvinner arve mindre enn menn i islam?
Her er det et enkelt regnestykke som skal til, så ser man hvem som kommer best ut av det. For eksempel; Du og din bror arver tusen kroner fra deres far (bare for å ta et enkelt beløp, hvor mye er urelevant). Din bror er gift og har barn. Du får to hundre og femti, og din bror syv hundre og femti. Urettferdig? Hvis du ikke er gift, må bror dele og forsørge sin del av arven med deg, sin kone og barn, du er fri til å gjøre hva du vil med din del. Hvis mor også levde, ville hun få sin del av arven som hun råder over selv pluss at sønnen må forsørge henne også. Hvor mye har han da egentlig til eget bruk i forhold til ditt beløp? Man kan jo argumentere med at i dag trenger ikke kvinnen å bli ”forsørget” av sin bror eller far, eller om så ektefelle, men det er etnografisk; regelen er generell. Det er også mer kompliserte regnestykker i arvespørsmål enn som illustrert her. I andre tilfeller kan en kvinne arve det dobbelte i forhold til mannen sin hvis
f eks deres datter døde og etterlot verken barn eller søsken, kun ektefelle og foreldre; så ville moren arve en tredjedel og faren en sjettedel. Hovedregelen er at en kvinne ikke har det økonomiske ansvar med å forsørge familien, og hennes arv eller inntekt er til hennes egen rådighet i prinsippet.

2: Hvorfor to kvinnelige vitner for en mann?
Det er fem vers i Quranen som handler om vitnesbyrd, hvorav kun ett ber om at hvis mann ikke finner en mannlig vitne nummer to, så to kvinner i stedet. Det er i vitnesbyrd til transaksjon. (sure 2:282) Så det er kun i dette økonomiske spørsmål hvor to kvinner tilsvarer en mann som vitne. Det har vært mange tolkninger og forklaringer på dette, men ikke slik å forstå at en kvinne er dårligere i økonomi,-langt ifra!
Et annet poeng er at en av de viktigste vitnesbyrd i islam og som må overveies med den aller møysommelige gransking, er overleveringer av hadith; profeten Muhammeds (fvmh) utsagn og handlinger,- som er hele grunnlaget for sunnah; tradisjonen vi følger. Kjeden av de som beretter hva de har hørt fra den og den må undersøkes, og om hvorvidt personen var troverdig, hans karakter osv. helt til man kommer til den som personlig hørte eller så profeten gjøre eller si det ene eller det andre. Her har mange hadith blitt forkastet underveis fordi man har tvilt på vitnet. Men ingen hadith som har vært overlevert av et kvinnelig vitne har blitt tvilt på.

Ramadan som er hele verdens muslimers fastemåned, starter når et vitne kan bekrefte at nymånen er observert. Det spiller ingen rolle om dette vitnet er kvinne eller mann, og denne observasjonen er av aller største betydning for alle muslimer i hele verden!

3.Kvinner en grad under menn?
Jeg tenker det som vises til under spørsmål her er dette verset:
”Kvinnene har tilsvarende krav og plikter innenfor anerkjente grenser. Dog har mennene et fortrinn fremfor dem. Gud er mektig, vis.” (sure 2.228)
Her er det ikke snakk om “en grad under”, men snakk om ansvarsområde som teksten har blitt forklart. Menn har et fortrinn ved at han står for det økonomiske ansvaret for familien. Ingen familie kan overleve uten inntekt, og selv om konen er ute i arbeidslivet, så ligger allikevel dette ansvaret på mannen. Helt enkelt kan man jo forklare at hvert land har sitt overhode, være seg statsminister eller president. Hvordan ville et land fungert uten å ha en person i en avgjørende stilling? Likeså er denne personen forpliktet å forholde seg til hva landets befolkning ønsker, forslag må bli behovsprøvd og ikke forkastet uten vurdering, og folket må ha styresmaktens respekt. Likeså er det for mannen, som skal være familiens overhode, må ta hensyn til hva familiemedlemmene ønsker, gi respekt for meninger og være med på alt som angår familien og dens medlemmer.
Profeten Muhammed (fvmh) sa også : ”Den beste blant dere er den som er best for sin familie…”(Ibn Maja,-kitab an Nika) som indikerer at hjemmet er ikke stedet for hersk og styre, men for oppdragelse.

4: Rett til å disiplinere ulydige koner og kvinner må adlyde om mannen vil ha samleie!
Det førstnevnte er jo et kjent fenomen som ofte har blitt tatt ut av kontekst, og forklart i det vide og brede, bl a på bloggen til”muslimprosjektet”. Det som ikke kommer fram er at hvis det er mannen som er klanderverdig, har kvinnen rett til å involvere andre mannlige familiemedlemmer eller imam for å ta affære og få hjelp.

Hvis en kvinne frykter mishandling eller likegyldighet fra sin mann, er det ikke galt av dem om de finner en ordning seg imellom, for fredelig ordning er best. Menneskene ligger under for grådighet. Men hvis dere handler vel og viser gudsfrykt, så er Gud vel underrettet om det dere gjør. (4:128)
angående teksten som diskuteres:
Menn er kvinners formyndere på grunn av det som Gud har utstyrt noen av dere med fremfor andre, og på grunn av de utgifter de bærer. Derfor skal rettskafne kvinner være lydige og bevare det som er hemmelig, fordi Gud ønsker det bevart. Dem som dere frykter oppsetsighet fra, skal dere formane, gå ikke til sengs med dem og gi dem stryk. Hvis de så er lydige, så forfølg ikke saken. Gud er opphøyet, stor.
(sure 3:34)

Når man spør seg hva som kjennetegner ”ulydig kone”, så er det ikke snakk om hvis hennes vilje er noe annet enn mannens, men det som strider i mot islams lov. F eks alkohol, gambling eller usømmelig oppførsel. Skulle en mann godta at hans kone flørtet med gjestene sine? Det siste jeg hørte fra en lærd angående dette spørsmålet, var at hvis en kone var ”så ille”, så ville ikke fysisk disiplin være løsning i seg selv. Å være overbærende vil ha langt større effekt for forandringer. Hvis man ikke kom til konsultasjon med hverandre, var kanskje adskillelse en bedre løsning. Igjen må man se på Profetens (fvmh) praksis. Det er berettet fra profetens kone Aisha (må Allah velsigne henne) som sa:” Profeten (fvmh) har aldri slått en kvinne, eller en tjener, eller noen andre bortsett fra ute i kamp for Allahs sak. Allah valgte de beste og fullstendige manerer i Profeten (fvmh) (sahih Muslim)
I en annen hadith sier Profeten (fvmh):”hvordan kan noen av dere slå sin kone som om hun var en kamel? Og hvordan kan han da på slutten av dagen ha samleie med henne?”
Og : ”Ville ikke dere skamme dere å slå deres kone som en slave og så forvente samleie etterpå?” (Ahkam an Nisa)
I en annen hadith sier han (fvmh) også: ”Sytti kvinner har samlet seg rundt Muhammeds familie for å klage på sine menn. De menn er ikke blant de beste av dere!”(Sahih al Jami’ as-Saghir)
Og i Quranen; Gud har hørt hennes innlegg, som talte sin sak overfor deg vedrørende sin ektemann, og klaget til Gud. Gud hørte deres samtale. Gud hører, er observant (sure 58, vers 1)

5. Kvinnelige krigsfanger til samleie.
Ja, hvor er disse sitatene? Hvilken tekst er det du viser til? Jeg vet så langt at praksisen på Profetens tid (fvmh) var at krigsfanger kunne bli kjøpt fri fra sin familie, mann eller kvinne. Eller de som var belært i skriving og lesing kunne få sin frihet ved å lære det videre til muslimene. Hvis en kvinnelig fange ville omfavne islam men hadde en vantro ektemann som hun ønsket å skille seg fra, kunne en av profetens ledsagere gi en sum til hennes ektemann, og etter skilsmissen ta ansvar og gifte seg med henne.

6. Kvinne lede bønn foran menn?
Jeg ”har ikke rett til å nekte dem”? Nei, riktig; det er ikke min agenda. Men jeg synes demonstrasjonene og protestene som denne kvinnelige professoren har møtt der hun insisterer på å lede en blandet forsamling i bønn, taler for seg. Bønn er de minuttene hvor vi skal glemme verden omkring oss og fokusere på Skaperen, er det da for mye forlangt å ha en orden og rettesnor på den stunden?
Under hajj, pilegrimsreisen til Mekka, er det mer enn fullt i den Hellige moskeen Masjid Haram, og kvinner og menn står blandet under bønn. Jeg opplevde ofte å enten stå foran eller ved siden av en mann da. Det bare ble slikt under folktrengeselen, ikke for at vi valgte det.
(dette er særegent under pilegrims-tiden)

7 Islams kjønnsroller planter kvinner i hjemmet.
Islam setter bare fokus på det som alltid har vært praksisen og normen i ethvert samfunn. Men om mannen i prinsippet har det ”utvendige ansvar” og kvinnen det ”innvendige ansvar” (hjemmet) så er det av praktiske grunner. Begge to utfyller hverandre, og på ingen måte nedverdiger kvinnen om hun tar seg av hjemmet. Tvert imot! I islam understrekes det gang på gang den viktige rollen kvinnen har.
Samtidig så er det av ytterste nødvendighet at den muslimske kvinnen representeres i visse yrkesområder, og her har Allah den Allmektige utstyrt oss med den unike kvaliteten at vi mestrer både et yrkesliv og ansvaret i hjemmet. En muslimsk lærd påpekte dette engang, og jeg måtte smile godt da han ærlig innrømmet at ingen mann som han kjente eller han selv, ville orke å skifte bleier og amme barn etter barn og holde orden på husholdet. Ikke nok med det så var hun kanskje en yrkeskvinne i tillegg?! Det var mer enn en mann ville klart, sa han. Dette var faktisk i forbindelse med 8.mars for noen år siden da jeg så på en arabisk kanal.
Apropos, så overværet jeg engang et program med den berømmelige Dr. Phil, hvor det var en hjemmeværende mann som klagde sin nød til psykologen. Han hadde vært et år hjemmeværende fordi han var arbeidsløs, mens han kone jobbet. Dette slet slik på nervene hans at han måtte ta kontakt med psykologer. Dr Phil kom inn i bildet, og det viste seg at denne mannen ikke var alene med dette fenomenet blant hjemmeværende menn som måtte være den som vasket hus og klær, passet barna, fikk dem på skolen, laget middag osv. Det ble for mye for mannen. Han kunne godta det faktum at han var arbeidsløs, men ikke alt husarbeidet i lengden…
Og der vil jeg bare si at selve husarbeid er ikke obligatorisk i den forstand for kvinnen i islam. Det er barna og husholdet. Mange hjem i muslimske land har den løsning at de har en husholderske, som samtidig gir en lønnet arbeidsplass.
Og jo, jeg vil si igjen at mannen kan ”hjelpe til”, fordi man hjelper hverandre.