Kvinnen i Islam

Før Islam kom, hadde ikke kvinner noen verdi. De ble i beste fall sett på som barn, men ofte hadde de samme status som slavinner, og kun sett på som fødemaskiner eller en byttegjenstand. Kvinner hadde ingen rettigheter, jentebarn ble levende begravet, mannen hadde rett til å drepe sin kone, og hvis en mann myrdet en kvinne ville hans kone bli henrettet, fremfor ham selv (Den Babylonske Sivilisajon). Det tok lang tid før den Katolske Kirke ville gå med på at kvinnen fakisk hadde sjel, og Pandoras eske handler om hvordan kvinnen er årsaken til all ondskap/roten til all ulykke. I Frankrike i det 15.århundre ble det diskutert om kvinner faktisk var mennesker i det hele tatt.

I ekteskapet:

En kvinne tar ikke mannens etternavn, fordi man ser på henne som et selvstendig menneske, og med en selvstendig personlighet. Hun har rett til å beholde den eiendom eller kapital som hun bringer inn i ekteskapet. Når kvinner gifter seg, mottar hun ekteskapsgave (mahr) av sin mann, som er et visst beløp hun kan gjøre hva hun vil med. Alle penger hun tjener, arver, osv. betjener hun selv, og hun bruker også de pengene slik hun ønsker. Grunnen til at menn kan arve større summer enn kvinner, er fordi mannen er pålagt å dele arven med sin familie. Kvinnen kan beholde alt selv, hvis hun ønsker. Velger hun å dele pengene med familien, regnes pengene da som sadaqa – almisse.

I tillegg til å få dekket behov som klær, mat, etc. har kvinnen også rett til kjærlighet, rettferdighet og oppmerksomhet fra sin ektemann. Hvis mannen ikke oppfyller sine plikter har kvinnen rett til å søke skilsmisse. Mannen og kvinnen er likestilt, men mannen og kvinnen er forskjellige psykisk og fysisk, på en måte hvor de utfyller hverandre. De har også forskjellige oppgaver i hjemmet og utenfor, men det er sunnah å hjelpe hverandre. Profeten saw hjalp ofte til hjemme, blant annet lappet han hullene i sine egne klær. Begge skal jobbe for å gjøre den andre lykkelig og skape fred og harmoni i ekteskapet.

“And of his signs is that He created for you from yourselves mates that you may find tranquillity in them; and He placed between you affection and mercy. Indeed in that are signs for a people who give thought.”

Kvinnen har mulighet til å jobbe utenfor hjemmet, såfrem det ikke går på bekostning av de plikter hun har i hjemmet, eller går imot hennes tro. Å passe barn og lage mat er allerede en fulltidsjobb for kvinner, og hun er derfor ikke pliktet til å ha enda en jobb i tillegg. Mannen, derimot, er pliktet til å jobbe utenfor hjemmet, men også å ta seg av plikter hjemme. Kvinner er også oppmuntret til å studere og søke kunnskap.

“Fear Allah regarding women. Verily you have married them with the trust for Allah and made their bodies lawful with the word of Allah. You have got rights over dem, and they have got rights over you in respect of their food and clothing according to your means.” (Muhammeds saw siste preken)

Flerkoneri:

Å ta seg av foreldreløse barn og enker er svært viktig i Islam, og flere av konene til Profeten saw var enker. Før Islam ble enker nektet å gifte seg på nytt, men Profeten saw oppmuntret heller de troende til å gifte seg med dem. Spesielt på den tiden var kvinner avhengig av en mann som kunne forsørge henne og eventuelle barn. Fremdeles er det vanskelig for en kvinne å leve resten av livet uten en manne, selv om den økonomiske delen er enklere. Mange kvinner ser også på flerkoneri som en befrielse, ift avlastning. Derfor er det tillatt å ta flere koner, men man må oppfylle visse kriterier:

Surat nisa:  Hvis dere er redde for ikke å gjøre rett mot de foreldreløse, ta til ekte det som passer dere av kvinner, to, tre eller fire. Men hvis dere er redde for ikke å kunne gjennomføre full likhet, så nøy dere med én, eller med deres slavinner. Det er det mest nærliggende for å unngå å gjøre urett.

Kvinnen som mor:

En mor har en veldig høy posisjon i Islam. “Jennah ligger under en mors føtter”. En troende skal ære sin mor og sin far, være lydige selv i voksen alder, ta vare på dem når de ikke lenger kan ta vare på seg selv, og ikke bryte bånd med dem.

En mann kom til Profeten saw og spurte: “Åh, Allahs sendebud, hvem blant menneskene fortjener min høyeste respekt?” Profeten svarte: “Din mor.” Mannen spurte: “Og etter det?” “Din mor.” Mannen spurte igjen: “Og hvem etter det?” Profeten saw svarte igjen “din mor”. Mannen spurte igjen: “Og etter det?” “Din far.”

Utdanning:

Både kvinner og menn blir oppmuntret til å søke kunnskap og rett til skolegang, faktisk er det fard – obligatorisk for både kvinner og menn å søke kunnskap. Ikke bare blir kvinner oppfordret til å søke kunnskap, de blir også oppmuntret til å undervise andre og dele sin kunnskap med andre.

Det finnes flere store lærde, blant annet ‘Aiyshaa ra (Muhammeds saw kone), Asma bint Yazid og Asma bint Abu Bakr ra. I tillegg diskuterte kvinner offentlig med menn, og ble respektert for sine meninger – kvinne ble likestilt som oppegående mennesker. I sura 3:42 leser man hvordan Allah har gitt Meryam, Jesu as mor, samme status som profeter, selv om hun ikke er profet.4 thoughts on “Kvinnen i Islam”

  1. Masha Allah dette skulle ha vært obligatorisk lesing for alle feminister (og kvinner generelt)innen markeringen av årets internasjonale kvinnedag 8.mars =D

    1. @Rahma. Helt enig, kanskje du kan gjøre noe med det? I hvertfall arrangere det og kanskje det dukker opp noen.

    2. @Rahma. Helt enig, kanskje du kan gjøre noe med det, og sørge for at det blir lest opp et eller annet sted, kanskje i en masjid.

  2. Salaam søster! Veldig bra skrevet, masha’Allah, men jeg savner klar kilde på Hadith. Er den fra Bukhari?

Det er stengt for kommentarer.