Kjernen i Sharia: Fire gode handlinger (amaal)

Etter å ha fått høre mye *Allah*   [ #4 ]om Sharia på Internett har jeg satt fokus mitt i det. I tiden fremover er det fare for at du får lære mye om Sharia. Men ikke den Sharia du leser om i VG 🙂 men den sanne som de journalistene ikke vil at du skal få vite om.

Det er fire handlinger (amaal) i Islam som er kjernen i Sharia. De er så enkle å praktisere, det koster hverken penger eller tid.  Det handler bare om å gidde å gjøre det. Den personen som klarer å implementere disse i hverdagslivet sitt vil få en spesiell lenke med Allah subhana wa tala. Klarer du å praktisere de, vil du ikke få lyst til å synde. I en av talene nevnte Mufti Muhammad Rafi’ Usmani fire amaal, her har jeg forklart det i mine egne ord og med litt detaljer. Har du spørsmål eller lurer på så noe legg det i kommentaren under.

De fire amaal er:

  1. Takknemlighet (Shukr): Det er selvsagt Allah subhana wa tala man skal takke for alt det du får glede av. Det kan være så lite som å finne en parkeringsplass i byen (noe som er vanskelig for tiden). Er du redd for at du ikke rekker i tide på jobb, men rakk det uansett? Så be om takknemlighet til Allah. Er du redd for at du ikke skulle få gjort noe men fikk gjort det så be om takknemlighet. Uansett hva det er si “Allhamdullilah” fra hjerte. En ting er at man vil si Allhamdullilah, men glemmer det? Vel! Det er på grunn av at vi tenker for lite på vår Skaper.
  2. Tålmodighet (Sabr): Allah subhana wa tala vil alltid teste oss med forskjellige ting. Noen ganger gir han oss mye gode og tester oss på hvordan vi takler det, andre gang tester han oss med å ta gode fra oss og tester oss hvordan vi takler denne situasjonen. Du blir syk, eller en venn blir syk. Det kan være som å miste sitt status eller havne i fattigdom. Kort sagt det kan være hva som helst som kan føre til et avbrudd i vårt indre fred som blir til en test av sabr. Uansett hva som skjer har Allah subhana wa tala gitt oss veiledning på hvordan vi skal takle det. Han subhana wa tala har bedt oss om å resitere: إِنَّا ِللهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un (Det er Allah vi tilhører og det er Han vi skal returnere til – Surah al-Baqarah). Mange tror dette skal kun resiteres når en dør, det er feil. Dette kan resiteres til hva som helst når du blir testet med tålmodighet.
  3. Be om tilgivelse (istaghfar): Også dette, som vi oftest ikke legger merke til. Jeg personlig, dessverre, mener at det er vanskelig å forklare dette når man ikke vet hva en synd er. En skal be om tilgivelse fra Allah subhana wa tala når en begår en synd. Men når du ikke vet hva synd er hvordan skal du be om tilgivelse? Her er det da viktig å vite hva gjør i hverdagslivet ditt. Bare det å baksnakke kan være en (stor) synd, selv om mange tror det er så lite. Uansett hvilken synd du begår si fra hjerte til Allah subhana wa tala Astaghfirullah. Gjør du den synden gang på gang så si Astaghfirullah hver gang. I Surah Anfal får vi vite fra Allah subhana wala tala: Han vil ikke straffe de som ber om tilgivelse.
  4. Søke tilflukt (istiadhah):Det siste er om å søke beskyttelse. Den beskytellsen vi er mest ute etter her er fra Shaytan/Satan. Vi er kjent med at hver gang vi starter Koranen så leser vi أَعُوْذُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ  (A’udhu billaahi minash shaytanir rajim). Dette er nok til at vi har fått beskyttelse for Shaytan. Det betyr: Allah! Hold oss i din beskyttelse fra Shaytan. Livet er fult av ulykkelige episoder i hverdagen vår, uansett hva som skjer så be om beskyttelse fra Shaytan. Du ikke alene om å ha bekymringer om deg og din familie.

Tre spesielle perioder i et menneskets liv

Det er tre spesielle perioder i et menneskets liv, fortid, nåtid og fremtid. Disse fire amaal, Allhamdullilah, beskytter alle de tre periodene.

Fortiden blir beskyttet av istaghfar: Har du begått en synd i fortid, be om istaghfar og den blir beskyttet.

Den nåværende tiden blir beskyttet gjennom shukr og sabr, har du nå fått deg tid til å lese DENNE artikkelen, be om shukr: Allhamdullialh! Og du er beskyttet. Har du heller fått et problem i livet så ha sabr og resiter dua som nevnt ovenfor så er du beskyttet!

Og fremtiden er blitt beskyttet av istiadhah; Du vet ikke hva som kommer til å skje så resiter dua nevnt ovenfor hele tiden og vær i beskyttelse av Allah subhana wa tala!

hvordan beskytte de tre periodene: fortid, nåtid og fremtid