Jumah mubarak! Fredag 17 april 09, 21. Rabi' Thani 1430 h

Håper alle har hatt en fin uke. Ønsker dere alle Jumah Mubarak! Fredag er en veldig viktig dag for muslimer, det kan sammenlignes med Eid. Hver fredag mottar jeg fredags e-post, jeg vil legge det her når det kommer.

Fire Hadith om å være oppriktig og klargjøre sin hensikt, i synlig som i skjulte handlinger og utsagn.

  1. Etter Abu Hurayra. Guds sendebud sa:”Gud ser ikke på deres kropper eller på deres fremtoning, men Han ser på deres hjerter”. (Muslim)
  2. Etter Ibn Abbas, etter det Guds sendebud overleverte fra Herren, Den velsignede og opphøyde. Gud skriver ned de gode og dårlige gjerningene. Den som setter seg for å gjøre en god gjerning, men ikke gjør det, får den godskrevet hos Gud, Den opphøyde. Den som utfører den, får den godskrevet fra ti ganger til sju hundre ganger, eller mangfoldig mange flere ganger. Hvis han setter seg fore å gjøre en dårlig gjerning, men ikke utfører den, vil Gud godskrive ham en god gjerning. Men hvis han utfører denne dårlige gjerningen, vil Gus skrive èn eneste dårlig gjerning. (al- Bukhari og Muslim)
  3. Ette Umar, sønn av al-Khattab. Han hørte Guds endebud si: ” Handlinger står i forhold til hensikten, og enhver oppnår det han har hatt til hensikt. For den som utvandrer til Guds og Hans sendebud, blir utvandringen til Gud og Hans sendebud. Den som utvandrer for denne verdens skyld, eller for å gifte seg med en kvinne, vil oppnå det han utvandret for”. (al- Bukhari og Muslim)
  4. Etter Abu Bakara. Profeten sa: “Hvis to muslimer møtes sverd mot sverd, så er begge i ilden.” Jeg spurte da: “Guds sendebud, den ene har riktignok drept, men hvilken skyld har den som ble drept?” Han svarte: “Han ivret etter å drepe sin venn.” (al- Bukhari og Muslim)

Si: Om dere skjuler det som er i deres hjerter eller bærer det åpent frem, Gud vet om det. (Koranen 3:29)

Kilde: De rettvises hager – al- Nawawis samling overleveringer om profeten Muhammad

Sitater for denne uken:

Tolerance is the graveyard of defects. – Imam Ali (ra)

Faith has four pillars: patience, certainty, justice, and struggle.  – Imam Ali (ra)

Usefull duah for tough times

Once Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam entered the masjid and he saw an Ansaar Sahabi by the name of Abu Umamah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asked : “Abu Umamah, why do I see you sitting in the masjid at a time when there is no Salaah.”
He replied : “Worry and debts have overpowered me.”
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam replied : “Should I not teach you some words, which if you recite, Allah Azza Wajal will remove your worry and fulfil your debts?”
He replied : “Certainly.”
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam replied : “In the morning and evening say :
Allahumma inni aoothu bika minal hammi wal huzni wa aoothu bika minal ajzi wal kasli wa aoothu bika minal jubni wal bukhli wa aoothu bika min galabatid dayni wa qahrir rijaal.”
The Sahabi says: “I did so and Allah removed my worries and settled my debts.” (Abu Daawood)
Dua
اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمّ والْحُزْن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

Meaning :  O Allah, I seek Your protection from worry and grief. I seek Your protection from helplessness and laziness. I seek Your protection from miserliness and cowardice. I seek Your protection from overpowering debt and from the high-handedness (force) of men.”
And Allah knows best.

One thought on “Jumah mubarak! Fredag 17 april 09, 21. Rabi' Thani 1430 h”

  1. Assalamu aleykum

    MashAllah, kjempefine hadith! Måtte Allah swt belønne deg for dette. inshAllah

    Wasalaam

Det er stengt for kommentarer.