Jeg er en muslim!

Det er ikke vi selv som har skapt hverandre. Vi kom ikke til denne verden fra ingensteds, når vi dør må vi ende opp et eller annet sted, så det må være en form for “Skaper”. Hvis det hadde vært flere skapere, ville de ha argumentert om hva som skal skapes og hvordan. De hadde også argumentert om hvem som skal tas livet av og hvem som skal få leve. Det ville ikke ha fungert…? Så det må være én Skaper el. en Gud.

Si: ”Han er Gud, den Ene. Gud, som alle skapninger vender seg til for sine behov. Ikke har Han avlet noen, ei heller er Han selv blitt avlet, og ingen er Hans like.” (Koranen, 112:1-4)

رضــيــتــ بــالــقــرانــ كــتــابــاHvis det var denne Guden som skapte oss så må det være en grunn… Kunne vi ha komme på denne grunnen selv? Neppe. Gud sendte oss profeter for å gi oss melding om hva som er meningen med livet. Gud må ha sendt alle profeter for alle religioner. Så alle religioner og budbringere er fra samme Gud.

Det er fem viktige profeter i Islam: Noa, Abraham, Moses, Jesus og Mohammed (fred være med dem alle). Det er 25 som er nevnt i Koranen men tilsammen har det vært 124 000 profeter.

Dermed har Gud fortalt oss hans siste melding gjennom den siste budbringeren, hva er den siste meldingen? hvem er den siste budbringeren? og hvordan vet vi at det er den siste meldingen? Jeg vil tro at det er den religionen som tror på alle budbringere/profeter og alle bøker likt, er det en slik religion? temmelig, det er en; Islam.

I dag har Jeg fullbrakt deres religion og fullbyrdet Min nåde mot dere, og godtatt islam som religion for dere. (Koranen, 5:3)

En troende sann muslim (mann eller kvinne) får belønninger ved å adlyde Allahs ordrer (Allah betyr Gud på arabisk). De belønningene sørger for at personen skal i paradiset der han/hun blir føyet med alle de gode tingene som var på jorda og mye mye mer og bedre ting som man aldri har drømt om.

Den hellige boka i Islam, Koranen, forteller muslimer at det vil bli god mat, god vin og mulighet for samliv for alle, men ikke på den avskyelige måten som skjer på jorda. Paradis eple vil smake ti ganger bedre enn jordens eple. Vinen vil ikke få en til å bli full og ukontrollert, fortsatt vil den smake mye bedre. Paradiset er ikke pine eller et urettferdig sted.

At noen muslimer er terrorister har ikke noe med den sanne Islam å Portrait 44gjøre. Islam er i mot terrorisme. Selve ordet Islam betyr fred. At noen bruker Islam for å vise at de er terrorister er fordi de gjør en stor feil og ikke at selve Islam består av terrorisme. Vold er forbudt i Islam, unntak av at hvis noen slåss og du kan slåss tilbake, i krig for eksempel. I Islam finnes det regler og lover når man er i krig, det er for eksempel ikke lov å drepe uskyldige, i Koranen spesifiseres det at man ikke skal skade barn, kvinner og trær.

Respekter alle mennesker likt, uansett deres religion, hudfarge, rase, kjønn, språk, status, eiendom, fødsel, profesjon/jobb osv. (Koranen, 17:70)

Hvis noen folk oppfører seg annerledes, er det ikke oppførselen som nødvendigvis reflekteres med religionen deres, for eksempel vi kan ikke dømme Kristendommen med Hitler eller Britney Spears.
Det er en annen grunn for at paradis og helvete eksisterer når vi dør. Himmelen for de lydige og helvete for de ulydige og undertrykkere, alt skal bli dømt på dommedagen.

Islam er religion som aksepterer frihet av religion og forteller menn om å behandle kvinner mykt som dronninger. Alt dette finnes i Koranen og den praktiske eksempel Profeten Mohammed (fred være med han) utførte. Mange er kjent med at Profeten Mohammed (fred være med han) giftet seg med en 13 åring, her er detaljer om det, som forklarer sannheten og hvorfor dette skjedde.

For å være en muslim, må man tro på at det kun er én Gud alene, tro på Guds engler (som tjenere og ikke menn eller kvinner), tro på alle hans religioner, budbringere/profeter og bøker likt, dommedagen, paradiset og helvete og at alt er i Guds hender.

Vi muslimer tror at Gud er den eneste gudommelige som aldri dør, han er skaperens som fortjener å bli tilbedt. Alle profeter som har kommet til denne verden var mennesker sendt av Gud.

Vi benekter ikke kristendom eller jødedom. Vi tror på Jesus og Moses som profeter og budbringere sendt av Gud. Kjærlighet og respekt til dem. Vi tror på fødselen av Jesus (profeten) var en mirakel av Gud til oss, at han ble født kun av mor uten en far. Gud er skaperen, han kan gjøre alt.

Vi tror ikke på at Jesus ble drept og korsfestet, som mange tror. Vår tro er at han lever i himmelen til dommedagen og at han kommer tilbake til jorda igjen, men ikke som en ny profet, bare for å forklar sannheten om at han ikke var en Gud eller guds sønn. Han vil også be vanlig bønn med muslimer akkurat som Profeten Mohammed (fred være med han) gjorde.

Så jeg og alle andre muslimer venter på denne dagen at Profeten Jesus (fred være med han) skal komme og spre fred på jorda, den dagen vil det ikke være lenger mulig å forandre sin mening, da er alt for seint. Det er nå det gjelder! Det var dette profeten Mohammed (fred være med han) fortalte oss og det er det jeg tror på. Jeg er en muslim!