Hvordan kan du bli lykkelig?

Hvordan kan du bli lykkelig?

Fra koranen (16 : 97):
Den som lever rettskaffent, mann eller kvinne, og som tror, vil Vi
oppvekke til et godt liv. Vi vil visselig gi dem deres lønn etter det beste de
har gjort.

– Fra boken “Du spør og Koranen svarer”