Hvordan bli muslim

Slik blir du muslim

Man konverterer til islam og blir muslim ved å si de følgende ord med overbevisning: ”La ilaha illa Allah, Mohammador rasoolo Allah”. (Se video nedenfor i de første 12 sekunden for å høre riktig uttale, ) Disse ordene betyr ”Det finnes ingen annen sann guddom foruten Gud (Allah),1 og Mohammad er Guds budbringer (profet).” Den første delen, ”Det finnes ingen annen sann guddom foruten Gud”, betyr at ingen har rett til å bli tilbedt unntatt Gud alene, og at Gud ikke har noen partner og heller ingen sønn. For å være muslim bør man også:

  • Tro at den hellige Koranen er de ordrette ord fra Gud, åpenbart av Ham.
  • Tro at dommedagen (dagen for gjenoppvekkelse) er sann, og at denne vil komme slik som Gud har lovet i Koranen.
  • Akseptere islam som sin religion.
  • Ikke tilbe noe annet eller noen annen foruten Gud.
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=tg0SOlkSU-w]

Du behøver ikke å ta et islamsk navn for å bekjenne din tro for dine omgivelser, eller for noen annen grunn. Navn har ikke noe å gjøre med at du er muslim eller ikke selv om noen muslimer vil kanskje like at du gjør det.

Det kan være lurt å gjøre dette med vitner til stedet i en moské