Hvilken respekt betyr mest for deg?

Salam / Hei.

Hvilken respekt betyr mest for deg?

1.  Være “gangster”, røyke, drikke alkohol, tilbringe dagen med andre som gjør gale ting istedenfor å ha fokus på skolen, spise haram mat (mat som Allah har forbudt alle å spise), vanke i byen, prøve å å skaffe den fineste jenta og vise henne til kompiser: og få respekt av andre som er på lik linje eller prøver å komme på samme linje som degEller

2.  Stå opp tidlig om morgen, være glad,  gjøre noe produktivt, vaske seg, ber, leser 1 vers ev. 1 side av Koranen før du finner veien til skole/jobb, hvis mulighet be på jobb, gjøre det Allah har sagt er tillatt og ikke gjøre det Allah har sagt er forbudt, spise hjemme, passe på din familie, ha kontroll på økonomien din og følge Koranen: Og få respekt av alle.

Kan du tenke deg? Hvilken av disse to valgene vil du helst velge?  Jeg vet at du vet svaret! Hvor godt hadde det ikke vært å slippe å få problemer med hverdagen din? Du lever ikke lenge… du vet ikke engang når du skal dø. Det er enda ikke for seint…

Hvis du har brukt et dataprogram som koster penger, har de ofte 30 dagers prøvetid.
Her er et lite tips: Prøv det siste valget i kun 30 dager av livet ditt. Og se forandringer som du liker. Gi den 30-dagers prøvetid.