Hvem er muslim

Roten til ordet «muslim» ligger i samme trikonsonantale rot som islam, og er «verbalsubstantivet» av verbet salima, som har en mer spesifikk betydning av «å underkaste seg» enn verbet «aslama». Muslim betyr bokstavelig «en som underkaster seg», igjen med inneforstått henvisning til Allah. (Wikipedia.no)

Ordet muslim er også arabisk. Det har samme opphav som ordet islam. En muslim er en som gir seg hen til Allah og Hans vilje og ikke tilber andre enn Ham.