Hva leser vi muslimer egentlig i Salah (Bønn)?

Hva leser vi muslimer egentlig i bønnene vår, i begynnelsen av hvert eneste Rakah (bønnbevegelse man foretar seg imens man resiterer fra Koranen) resiterer vi muslimer Surah Fatiha (Åpningsbønnen), men hva betyr de alle versene? Vi som ikke kan arabisk bør ta nærmere titt på det. Ved å ha ha litt forståelse kan vi konsentrere oss langt bedre i bønnen. Denne Surah (arabisk uttrykk for kapittel i Koranen) var den første Surah som ble åpenbart for Profeten Muhammed (fred være med ham). Selv om de første åpenbarte versene var fra Surah-Alaq, var dette første Surah i sin helhet som ble åpenbart for ham. Al-Fatiha er også åpningen på Koranen.

Utdraget nedenfor er fra Korandatabasen.
Bismillah ir-Rahman ir-Rahim

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

Lovet være Gud, all verdens Herre,

Han, den Barmhjertige, den Nåderike,

Han, Herren over dommens dag.

Deg alene tilber vi, og Deg alene søker vi hjelp hos.

Led oss på den rette vei!

Deres vei, som Du har beredt glede, ikke deres, som har vakt Din vrede, eller deres, som har valgt den falske vei.

arabisk og engelsk:

Bismi Allahi alrrahmani alrrahimi (1)
In the Name of Allah The Most Beneficent The Most Merciful

Alhamdu lillahi rabbi alAAalamina (2)
The Praise For The Lord The Universes

Alrrahmani alrrahimi (3)
The Most Beneficent The Most Merciful

Maliki yawmi alddini (4)
The King Of The Day of Recompense

Iyyaka naAAbudu waiyyaka nastaAAinu (5)
You We Worship And You We Ask For Help

Ihdina alsirata almustaqima (6)
Guide Us To The Right Path

Sirata allathina anAAamta AAalayhim ghayri almaghdubi AAalayhim wala alddallina (7)
The Way Of Those On whom You Have Bestowed Your Grace Not Of Those Who Earned Your Anger Nor Of Those Who Went Astray

I en Hadith (fortellinger om hva profeten Muhammed sa og gjorde) står det at en av Profetens følgesvenner Abu Hurayra sa at Profeten (fvmh) fortalte Allah har sagt: bønnen er likt fordelt mellom meg og min tjener (eksempelvis Surah Fatiha) og min tjener skal få det han ber om

Videre står det i Hadithen at Allah den Allmektige , svarer på vært eneste ord fra Surah Fatihia hans tjener resiterer…

Allah Taa’la gir oss svar, så hellig er denne suraen….

Åpningsbønnen har en veldig spesiell plass hos Allah den Allmektige. Og Muhammed fred være med ham Allah’s profet fortalte oss at Allah Tal’a svarer oss på hver eneste vers. Bønnen er en kontakt mellom Allah og hans tjener, og en muslim ber fem ganger om dagen.