Han der oppe

høyt der oppe
over himmelen
bor en mild en

en som alltid gir oss
nye ting
ting mange mennesker
ikke ser fordi de ikke synes
fra utsiden
men er beregnet på
å sees innenfra

høyt der oppe
over himmelen
bor en mild en

en som de fleste skylder på
når noe går galt
eller når ondskapen trer fram

der oppe over
himmelen
bor en som mennesker
ikke tror på
men som har lagt deler
av seg ned i oss
som vi ikke enser

og han der oppe som er
mild
og som bor høyt over
himmelen
venter tålmodig …

Av Ragnvald Sørheim