Hadith

Fortalt av Abu Qatadah ibn Rab’i (ra): “Allah, den Opphøyde sa: ‘Jeg har gjort fem daglige bønner obligatoriske for ditt folk. Og jeg garanterer at hvis noen ber dem regelmessig i tide, skal jeg la dem tre inn i Paradis. Hvis noen ikke ber dem regelmessig, garanterer jeg ikke noe slikt for vedkommende.'” [Sunan Abu Dawud 430]