Høydepunktet av Koranen

Profeten av Allah (fred være med han) sa “den som ikke har noe av Koranen i hans hjerte, er som om en forlatt hus”. (Mishkat).

Little Book (Quran) but important knowledge