Fri på Fastebrytningsfesten (Eid-ul-fitr)

I år (2008) er det ønskelig at barn/voksne har fri på Id-ul-Fitr mest sannsynlig på onsdag 01.10.2008 (det er også absolutt minimal sjanse for at det kan bli tirsdag 30.09.2008). Deretter fri på Id-ul-Adha mest sannsynlig på mandag 8.12.2008. Sjekk www.irn.no for annonsering av dato.

Det er lov som sier at vi har mulighet for to fridager i året, altså for de som ikke tilhører den Norske kirken. Her er loven:

Lov av 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn § 27a har regler om dette: ”Den som ikkje høyrer til Den norske kyrkja har rett til fri frå arbeid, skulegang, tenesteplikt og liknande i opp til to dagar kvart år i samband med religiøse høgtider etter vedkomande sin religion. …….. Arbeidstakar som ynskjer å nytte denne retten til fridagar, skal gje arbeidsgjevaren varsel seinast 14 dagar på førehand.”

Legg merke til den siste setningen “seinest 14 dager på forhånd”. Det er faktisk mulig at jobben kan nekte deg fri, du kan sikkert få fri men ikke betaling for det. Men noen kan gi deg fri og betaling, som regel gjør de alle fleste det.

Jeg har valgt å gjøre det på en annen måte. Jeg synes ikke det er så kult å feire Eid i Vesten, i hvert fall i Norge i forhold til en muslimsk land, for eksempel i Pakistan. Jeg tok kontakt med sjefen og informerte om at det blir Eid på enten tirsdag eller onsdag men mest sannsynlig på onsdag den 1. oktober. Deretter la jeg på at jeg vil ha fri ca 30 min slik at jeg kan gå og besøke moskeen og be Eid-bønn også komme tilbake. Og da tar jeg ikke lunsj. Det var helt greit for min sjef. Og når jeg er ferdig fra jobben ved rundt 16-tiden kan jeg gå hjem og være litt med familien deretter ta en tur ut med venner om kvelden 🙂

Verre er det ikke. Jobben sparte seg for en medarbeider og jeg er fornøyd. Slik har mange muligheter til å gjøre.