Forlate utvendige og innvendige synder

Allah سبحانه وتعالى sier i Qur’an-Al-Kareem:

Forlat alle synder som du gjør, de synder som gjøres utvendig og de synder som gjøres innvendig [6:120]

Denne ayah har to meninger:

  1. Forlate alle de utvendige synder som løgn, stjeling, baksnakking og annen form for synd som gjøres med kroppen og forlate alle de innvendige syndene som sjalusi, griskhet, lyster, sinne, arroganse og annen form for spirituelle sykdommer.
  2. Forlate ønsket om å synde utvendig og forlate ønsket om å gjøre synder innvendig.

Dette er hva ordet tazkiya (disiplinering av ego) betyr:

Fase 1: Stoppe å utføre synder
Fase 2: Stoppe ønsket om synder

Å lære hvordan stoppe seg selv fra å synde, stoppe selve lysten til å utføre synder, stoppe å tenke på synder, stoppe ønsket om å synde, stoppe å følge etter synder, stoppe å idolisere og lovprise synder – er hva som kalles for tazkiyah.

Vi kan kanskje si: O Allah, Alhamdulillah, jeg klarte å stoppe meg selv fra å gjøre en syndefull handling, men hvorfor fikk jeg tanke om å synde i første omgang? Vi burde også ha et ønske om å forlate selve tanken av synd.

Det er dette hva Allah vil fra oss. At vi tar de innvendige syndene ut. Å forlate hvert eneste atom av synder som befinner inni oss. Det kommer i en hadith at en person som har en atoms vekt av kibr (arroganse og hovmod) inni seg, vil ikke entre jannah (paradiset).

Hvordan kan vi forlate synder?

Det er to veier som kan nevnes for hvordan vi kan forlate våre synder:

  1. Tawbah (oppriktig anger)
  2. Istighfar (tilgivelse) og Taqwa (gudfryktighet)

Taubah og Taqwa går hånd i hånd; en person må først gjøre en oppriktig tawbah og deretter være oppriktig mot sin tawbah gjennom å adoptere taqwa.

For de fleste av oss, er det faktisk tawbah, streve for taqwa, falle tilbake til synd, og igjen tawbah, streve for taqwa, falle tilbake til synd, og igjen tawbah.

Hvilke typer synder finnes det?

  1. Synder som vi kan forlate på egenhånd.
  2. Synder som enhver av oss har mulighet til å forlate gjennom å adoptere taqwa.
  3. Synder som vi ikke kan klare å forlate på egenhånd.

I den tiden vi lever i er, flertallet av dagens muslimer involvert i noen synder som dem innrømmer til seg selv, og dem oppriktig prøver å forlate disse syndene, men finner fort ut at det går ikke. Mange av oss tenker ofte at enhver troende kan forlate synder hvis han eller hun selv ønsker det, men det er ikke riktig. Noen ganger er en person blitt så vant med å gjøre den samme type synden om og om igjen, at man med tiden utvikler en avhengighetsfølelse til selve synden. Man drukner rett og slett i selve synden. Den eneste måten å komme ut ifra en synd som man har blitt avhengig av er, at Allah سبحانه وتعالى selv tar oss ut ifra den synden.

Allah سبحانه وتعالى forteller oss i Qur’an-Al-Kareem:

Allah fører oss ut fra mørket av våre synder og inn i lyset av Hans tilbedelse og Hans påbud. [33:43]

Hvordan kan vi tiltrekke Allahs spesielle rahma (barmhjertighet)? Hvordan kan vi tiltrekke Allahs barmhjertighet slik at Allah selv ønsker å ta oss ut ifra en bestemt synd?

Det er mange personer som ut i fra sin oppriktighet virkelig har prøvd å forlate sine synder, dem har felt tårer foran Allah سبحانه وتعالى i ramadan, under ‘itikaf og oddetall nettene. Dem har vært på Hajj, felt tårer på ’Arafah, men selv etter å ha kommet tilbake og etter en stund, ende opp med å falle tilbake til samme synd som dem pleide å gjøre. Dem forstår ikke hvorfor da dem virkelig ønsket å forlate sine synder. Dem er blitt lei av å oppføre seg som en hykler ved å utføre den samme synden gang på gang, men dem klarer bare ikke å komme ut fra den synden. Hva denne personen må gjøre er å bønnfalle foran Allah سبحانه وتعالى slik at Allah سبحانه وتعالى selv ønsker at han eller hun ut i fra den synden.

Vi kan forestille oss en person som står og kikker på en fjelltopp, men er ikke sterk nok til å klatre seg opp til fjelltoppen. Hvordan kan denne personen gjøre seg selv slik at Allah سبحانه وتعالى selv ønsker å se han eller hun på toppen av fjelltoppen? Når en person oppnår denne tilstanden da blir personen en murad av Allah سبحانه وتعالى

Det er en ting å være murid av Allahسبحانه وتعالى , som vil si at vi søker Allah سبحانه وتعالى , og en annen ting er å bli en murad av Allah سبحانه وتعالى , at Allah سبحانه وتعالى selv søker oss ut.

Vi kan tiltrekke Allahs سبحانه وتعالى spesielle barmhjertighet ved å gjøre en spesiell type tawbah som kalles for tawbah-tul-nasooh; en sann og oppriktig tawbah. Selv om personen ikke har evne til å forlate en synd, men selve tawbaen er så oppriktig at Allah سبحانه وتعالى , som er At-Tawwab vil akseptere den personens oppriktige tawbah, og velger å ta personen ut fra selve synden. Det viser hvor avhengige vi er av Allahs سبحانه وتعالى barmhjertigheten, og hvor viktig det er for oss å søke den.

Allah سبحانه وتعالى forteller oss i Qur’an-Al-Kareem:

Sannelig! Nafs (ego) dominerer en person til å utføre synder, unntatt den personen som Allah selv sender sin spesielle barmhjertighet på. [12:53]

En av de største gavene som Allah سبحانه وتعالى har gitt denne ummah er tawbah. Som denne svært spesielle ayah forteller oss

Allah سبحانه وتعالى elsker dem som angrer oppriktig over sine synder [2:222]

O Allah! Du kunne ha sagt “at Allah سبحانه وتعالى tilgir dem som gjør Tawbah” det hadde vært nok! eller “Allah سبحانه وتعالى aksepterer tawbah av de som er tawwabeen” Men, nei. Allah سبحانه وتعالى sier i Qur’an-Al-Kareem, Rabb-e-Kareem, Arham-ur-Rahimeen sier: “Allah سبحانه وتعالى elsker dem som gjør tawbah!”

Den lærdom vi kan ta fra dette er at Allah سبحانه وتعالى har etterlatt en vei for sine tjenere, etterlatt en vei for vanlige personer som oss, for at også vi skal få mulighet til å bli Hans kjære og nærmeste tjenere.

Vi hadde trodd at det er kun de personer som har Taqwa (mutaqeen), at dem er blant de mest kjære og nærmeste hos Allah سبحانه وتعالى , eller de som er oppriktige og sannferide (sadiqeen) er Allahs mest kjære tjenere, eller de fromme og rettskafne (saliheen) er blant Allahs kjære tjenere, men Allah سبحانه وتعالى viser oss at, selv Hans syndefulle tjenere, at vi også har en mulighet til å bli Hans kjære og nærmeste tjenere gjennom å gjøre en oppriktig tawbah!

Vi ber til Allah سبحانه وتعالى om å akseptere vår tawbah og gjøre oss blant Hans mest kjære og nærmeste tjenere, Ameen!