Foreldres bekymring for sitt barn

Du som forelder(e) bør ha bekymring for ditt barn om deen. Du bør være observant på disse spørsmålene:

1) Vil jeg miste mitt barn?: Vil han havne i et miljø jeg ikke kan redde han fra?

2) Har jeg engstelse for hans deen/religion?

3) Har jeg instillt mitt barn kjærlighet for Islam og deen?

4) Har ungen min nok kunnskap om Islam?