Fokus på Allah i bønnen

Nå snakker jeg fra min egen erfaring:

Før hadde jeg problemer med å konsentrere meg i bønnen, etter kurset om Islam i England hjalp det meg å bli mer konsentrert i bønnen. Hvis man holder på med å jobbe med noe og er veldig opptatt med det, plutselig kommer det tid for bønn, da hendte at jeg ofte bare ba fort og fortsatt med det jeg holdt på med. Jeg glemte en livsviktig ting her: jeg glemte hvem jeg ba til, Allah!

Fra øvelser og praksis har jeg nå lært at før jeg skal starte med bønnen leser jeg noe vers fra Koranen, f.eks. Al-Fatiha (åpningen) bare for å ha Allah i tankene. Eller gjøre en form for dhikr (tanke om Allah) før jeg starter. Dette har nå blitt en rutine for meg og gjør bønnen mye enklere.

Husk å tenke på at det er Allah du ber til og ingen andre.