Fire egenskaper for beskyttelse i denne verden

Når Imam Ahmad bin Hambal fikk vite om en lærd, Shaykh Hatim, gikk han for å besøke Shaykh Hatim. Imam Hambal spurte han, “Hvordan kan en beskytte seg selv fra påvirkning av det onde i denne verden? Shaykh Hatim svarte: “Du kan ikke beskytte deg selv fra påvirkning av det onde i denne verden unntatt du ikke har fire egenskaper”:Traquality of Soul    (offering namaz)

  1. Du tilgir andre som har begått ignorant oppførsel mot deg [dårlig oppførsel].
  2. Du ikke oppfører deg mot dem slik dem oppførte seg mot deg [ignorant oppførsel].
  3. Du bruker det du har på andre [penger, gaver osv. til de trengende].
  4. Og at du ikke føler grådighet av det andre eier [rikdom].