Fakta til de tre største religionene og noen mirakler i Koranen

er har du litt mer fakta om forskjellene til de tre største religionene i verden:
Jødedommen – dere hellige bok er den hebraiske bibelen (Toraen). Den skiller fra de kristnes Gamle testamente ved at disse har lagt til skrifter som ikke fantes på hebraisk.
Jødedommen godtar ingen skrifter eller bøker som er kommet etter deres egne.
Kristendommen – de har tatt den hebraiske bibel og lagt til flere skrifter, som er blitt det Gamle testamentet. Kristendommen har også Det nye testamentet, med evangeliene som omtaler Jesu liv.
Kristendommen godtar heller ingen åpenbaring etter Jesus og avviser derfor Koranen.
Islam – har koranen som sin hellige bok. Den ble åpenbart seks hundre år Jesus, og viderefører en rekke opplysninger fra den Hebraiske bibel og Evangeliene. Koranen pålegger alle muslimer å tro på åpenbaringene som kom før den. (4.136)
Koranen understreker den viktige rollen som Noa, Abraham, Moses, Jesus og andre profeter har spilt i å gjøre kjent Guds åpenbaringer for menneskene.
KORANEN, historisk overblikk
ordet “koran” eller på arabisk “Qur’an” kommer fra den arabiske roten “qara’a” som betyr “å legge sammen”
Den første åpenbaringen som Muhammad saw mottok var begynnelsen av surah Al-Alaq 96: “Les i din herres navn! Han som skaper, skaper mennesket av en liten seigklump. Les! se din herre er den store velgjører, som ved pennene har undervist, undervist mennesket om ting det ikke kjente!”
Den siste åpenbaringen var 2:281:”Fryk den dag da dere bringes tilbake til Gud! Da vil enhver motta fullt ut de han har fortjent. Og ingen vil lide urett.”
Mellom den første åpenbaringen og den siste strekker en periode på ca. 23 år seg.
Når jibrail kom til Profeten (sallahi alahi wasallam) med koranåpenbaring, husket profeten det utenat med en gang. Senere fortalte han dette til sine følgesvenner, og ba dem skrive det ned på det som var tilgjengelig.
De som hjalp ham med skrivingen ble kalt “kuttab al-wahi” dvs. åpenbaringsskriverne. (Ali Ibn Abi Talib, Ubay Ibn Ka’b, Zayd Ibn Thabit osv.)
Profeten (sallahi alahi wasallam) oppfordrer alle til å lese og lære koranen utenat, og lover dem som leser i Koranen får 10 hassanah for hver eneste bokstav.
Da Profeten (sallahi alahi wasallam) døde var koranen samlet i “følgesvennenes hjerter”
I Uthmans tid (den tredje kalifen) ble koranen skrevet i sju eksemplarer som ble sendt til forskjellige land og et ble holdt i Madina
“Les i navnet til din Herre, Han som skapte og formet mennesket av en enkelt celle! Les! For Herren er Den store velgjører, som ga kunnskap ved bruk av pennen om det mennesket ikke visste” (Koranen, 96, 1-5)
I koranen finner vi en veldig spesiell form for tallharmoni, her har du noen eksempler:
Jahanam – “helvete” er repetert 77 ganger
Al-jannah – “paradis” er repetert 77 ganger
Rajul – “Mann” er repetert 24 ganger
Imra’ah – “Kvinner” er repetert 24 ganger
Shahr – “Måned” forekommer 12 ganger som i et år
Yawm – “Dag” er funnet 365 ganger som i solar år
Al-mala’ikah – “Engler” er repetert 88 ganger
Al-shayatin – “djevler” er reptetert 88 ganger
Al-dunya – “Dette livet” forekommer 115 ganger
Al-akhira – “livet etter døden” forekommer 115 ganger
Ordet “hav” er repetert 32 ganger, og “land” er repetert 13 ganger
Hva er forholdet mellom hav og land i koranen?
“hav” er nevnt 32 ganger
“land” er nevnt 13 ganger
tilsammen blir det 45
32/45 =71,111%
13/45 =28,888%
Dette er det presise forholdet mellom land og hav på jorden!

Denne artikkelen er sendt av en IslamBlogg.com-leser. Ønsker du å sende inn noen artikler som du har selv jobbet med? Ta kontakt!

Her har du litt mer fakta om forskjellene til de tre største religionene i verden:

Jødedommen – dere hellige bok er den hebraiske bibelen (Toraen). Den skiller fra de kristnes Gamle testamente ved at disse har lagt til skrifter som ikke fantes på hebraisk.

Jødedommen godtar ingen skrifter eller bøker som er kommet etter deres egne.

Kristendommen – de har tatt den hebraiske bibel og lagt til flere skrifter, som er blitt det Gamle testamentet. Kristendommen har også Det nye testamentet, med evangeliene som omtaler Jesu liv.

Kristendommen godtar heller ingen åpenbaring etter Jesus og avviser derfor Koranen.

Islam – har koranen som sin hellige bok. Den ble åpenbart seks hundre år Jesus, og viderefører en rekke opplysninger fra den Hebraiske bibel og Evangeliene. Koranen pålegger alle muslimer å tro på åpenbaringene som kom før den. (4.136)

Koranen understreker den viktige rollen som Noa, Abraham, Moses, Jesus og andre profeter har spilt i å gjøre kjent Guds åpenbaringer for menneskene.

KORANEN, historisk overblikk

  • ordet “koran” eller på arabisk “Qur’an” kommer fra den arabiske roten “qara’a” som betyr “å legge sammen”
  • Den første åpenbaringen som Muhammad saw mottok var begynnelsen av surah Al-Alaq 96: “Les i din herres navn! Han som skaper, skaper mennesket av en liten seigklump. Les! se din herre er den store velgjører, som ved pennene har undervist, undervist mennesket om ting det ikke kjente!”
  • Den siste åpenbaringen var 2:281:”Fryk den dag da dere bringes tilbake til Gud! Da vil enhver motta fullt ut de han har fortjent. Og ingen vil lide urett.”
  • Mellom den første åpenbaringen og den siste strekker en periode på ca. 23 år seg.
  • Når jibrail kom til Profeten (sallahi alahi wasallam) med koranåpenbaring, husket profeten det utenat med en gang. Senere fortalte han dette til sine følgesvenner, og ba dem skrive det ned på det som var tilgjengelig.
  • De som hjalp ham med skrivingen ble kalt “kuttab al-wahi” dvs. åpenbaringsskriverne. (Ali Ibn Abi Talib, Ubay Ibn Ka’b, Zayd Ibn Thabit osv.)
  • Profeten (sallahi alahi wasallam) oppfordrer alle til å lese og lære koranen utenat, og lover dem som leser i Koranen får 10 hassanah for hver eneste bokstav.
  • Da Profeten (sallahi alahi wasallam) døde var koranen samlet i “følgesvennenes hjerter”
  • I Uthmans tid (den tredje kalifen) ble koranen skrevet i sju eksemplarer som ble sendt til forskjellige land og et ble holdt i Madina

“Les i navnet til din Herre, Han som skapte og formet mennesket av en enkelt celle! Les! For Herren er Den store velgjører, som ga kunnskap ved bruk av pennen om det mennesket ikke visste” (Koranen, 96, 1-5)

I koranen finner vi en veldig spesiell form for tallharmoni, her har du noen eksempler:

Jahanam – “helvete” er repetert 77 ganger

Al-jannah – “paradis” er repetert 77 ganger

Rajul – “Mann” er repetert 24 ganger

Imra’ah – “Kvinner” er repetert 24 ganger

Shahr – “Måned” forekommer 12 ganger som i et år

Yawm – “Dag” er funnet 365 ganger som i solar år

Al-mala’ikah – “Engler” er repetert 88 ganger

Al-shayatin – “djevler” er reptetert 88 ganger

Al-dunya – “Dette livet” forekommer 115 ganger

Al-akhira – “livet etter døden” forekommer 115 ganger

Ordet “hav” er repetert 32 ganger, og “land” er repetert 13 ganger

Hva er forholdet mellom hav og land i koranen?

“hav” er nevnt 32 ganger

“land” er nevnt 13 ganger

tilsammen blir det 45

32/45 =71,111%

13/45 =28,888%

Dette er det presise forholdet mellom land og hav på jorden!