Er det haram å drepe insekter?

Det er en hadith som sier at det er forbudt å la dyr lide. (Bukhari).

Men å drepe dyr som kan skade deg eller andre er lov…
Det er et langt skriv i Hanafi fiqh i boka Fatawa al-Hindiyya om å drepe dyr eller hvordan en ikke skal drepe og hvordan en skal drepe et dyr slik at de får minst mulig lidelse. En bør alltid prøve å få dyret til å lide minst mulig.

F.eks. hvis du klarer å få insektene til å klatre på hånden din og slippe den ut av huset. Hvis en er redd for de små insektene så kan en prøve med andre metoder. F.eks. putte i en flaske osv.

The Prophet (Allah bless him & give him peace) said, ” Do not harm the creation of Allah.”