Drapsofferets far: Vi må lære av dette

Dette er hentet fra aftenposten:

Faren til Watan benyttet også anledningen til å fremme budskapet om å ikke bruke vold for å løse konflikter.

– Vi kommer fra et land der vi har dårlige erfaringer med voldsbruk, og vi kom til Norge for å få leve i fred i et demokrati. Men vold finner vi dessverre også i Norge. Og vold tar liv i Norge, sa faren, Shamsadin Faramarzi, som er av kurdisk opprinnelse, via en tolk til forsamlingen.

– Men i Norge har vi et demokrati med lover, rettsvesen og politi. Vi må bruke dette apparatet når det oppstår en konflikt, sa faren.

– Vi må lære av dette, og ta avstand fra å løse konflikter med vold. Vi må fremme forståelse og toleranse i lokalsamfunnet. Jeg håper dette blir siste gang vi får oppleve noe slikt her, sa Shamsadin Faramarzi til ungdommene som var samlet rundt kransen til ære for sønnen.